Zdravstvene usluge izvan EU/EEP/Švicarske

Putujete li privatno u zemlje izvan Europske unije, Europskog ekonomskog prostora ili Švicarske, zdravstvenu zaštitu ostvarujete ovisno o tome da li s državom u kojoj boravite postoji sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju ili ne

Države izvan Europske unije (EU), Europskog ekonomskog gospodarskog prostora (EEP - Norveška, Island i Lihtenštajn) ili Švicarske, a s kojima Hrvatska nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju kojim je regulirana zdravstvena zaštita, nazivaju se treće države. 

U tu skupinu ne spadaju Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Crna Gora i Turska jer su i nakon pristupanja Hrvatske EU na snazi ostali ugovori o socijalnom osiguranju s tim državama (ugovorne države).


Zemlje regije i Turska

Putujete li u BiH, Makedoniju, Srbiju, Crnu Goru ili Tursku po privatnom poslu, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) izdaje Potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu na temelju pravilno ispunjene prijave boravka (na tiskanici 4). 

U prijavi boravka morate naznačiti prvi i posljednji dan boravka u inozemstvu, a tiskanicu ćete pronaći na stranicama HZZO-a

Prijava - odjava boravka osigurane osobe u ugovornim i trećim državama. 


Za osobe upućene na rad ili stručno usavršavanje, prijavu boravka u inozemstvu obavlja poslodavac.


Opseg prava u ugovornim državama

Osigurana osoba može na teret HZZO-a koristiti zdravstvenu zaštitu u inozemstvu samo za slučaj hitne medicinske pomoći kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje. 

Obveza plaćanja postoji samo za troškove participacije ako je ona obvezna za korištenu uslugu u državi boravka. 

U slučaju da koristite zdravstvenu zaštitu u ugovornim državama, a prije odlaska u inozemstvo niste zatražili izdavanje potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite, obvezni ste odmah kontaktirati HZZO radi njezina izdavanja.

Ako ste već platili troškove hitne zdravstvene zaštite, po povratku u Hrvatsku imate pravo podnijeti zahtjev za njihovu naknadu.


Treće zemlje - potvrda i doplata

Prije odlaska u zemlje s kojima Hrvatska nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju kojim se regulira zdravstvena zaštita trebate pribaviti Potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.

Potvrdu izdaje mjesno nadležna područna služba HZZO-a, a adresar se nalazi na njihovim stranicama 

Kontakt | HZZO

Kao osigurana osoba dužni ste prije odlaska podnijeti prijavu boravka u inozemstvu na propisanoj tiskanici T4, te uplatiti poseban doprinos. Iznos doprinosa ovisi o trajanju boravka u inozemstvu, a plaća se putem uplatnice koju ispunjava ovlašteni radnik HZZO-a.

Tiskanicu možete preuzeti sa stranica HZZO-a

Prijava - odjava boravka osigurane osobe u ugovornim i trećim državama.

Ako putovanje u inozemstvo planirate dok se nalazite na bolovanju, obvezni ste uz prijavu boravka u inozemstvu priložiti i potvrdu izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite kojom potvrđuje da je suglasan s vašom namjerom putovanja s obzirom na vaše zdravstveno stanje. 


Korištenje usluga 

Uz Potvrdu imate pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu samo za slučaj hitne medicinske pomoći kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje.

Ako u tom smislu koristite zdravstvenu zaštitu, morate se odmah javiti nadležnom regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a radi praćenja zdravstvenog stanja i ocjene potrebe povratka (prijevoza) u Hrvatsku, ako vam to vaše zdravstveno stanje omogućava. 


Podmirenje i naknada troškova

Troškove koji nastanu u trećim državama podmirujete osobno uz mogućnost naknade u stvarnom iznosu troškova nakon što predočite medicinsku i računsku dokumentaciju prevedenu na hrvatski jezik. 

U slučaju da prije odlaska ne pribavite Potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, HZZO ne nadoknađuje troškove, čak i u slučaju korištenja hitne medicinske pomoći.

Iznimka od ovog pravila je službeni put. Kako je poslodavac obveznik uplate posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, dužan ga je uplatiti neovisno o tome je li zatražio izdavanje Potvrde o pravu ili nije. HZZO u upravnom postupku rješava o zahtjevu za naknadu nastalih troškova.