Upućivanje na liječenje u inozemstvo

O upućivanju na liječenje u inozemstvo odlučuje Direkcija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), ovisno o mišljenju specijalista iz ugovornih zdravstvenih ustanova

Uvjet za upućivanje na liječenje u inozemstvo je da se potrebno liječenje ne može provesti u ugovornim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj i da se uspješno provodi u inozemstvu.

Mogućnosti liječenja u inozemstvu za osobe osigurane kod HZZO-a uključuju:

  • dijagnostičke i terapijske postupke 
  • operacijske zahvate uključujući i transplantacije organa koje se ne mogu provesti u ugovornim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj
  • bolničko i ambulantno liječenje
  • kontrolne preglede
  • dijagnostičke pretrage krvi i tkiva
  • pretraživanje međunarodnih registara dobrovoljnih davatelja koštane srži.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za liječenje u inozemstvu podnosi se na tiskanici Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo koji daje specijalist iz nadležnog referentnog centra Ministarstva zdravstva, specijalist koji vas liječi ili liječnički konzilij ugovorne zdravstvene ustanove u kojoj se liječite.

Tiskanicu Zahtjeva možete pronaći na stranicama HZZO-a

Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo.

Na temelju Prijedloga za upućivanje u inozemstvo i mišljenja specijalista iz ugovornih zdravstvenih ustanova liječničko povjerenstvo Direkcije HZZO-a donijet će svoj nalaz, mišljenje i ocjenu. Na temelju nje, izdat će vam rješenje u prvom stupnju. Rješenjem se utvrđuje i pravo na vrstu javnog prijevoza odnosno sanitetski prijevoz.

Odluku o izboru ustanove u koju će vas uputiti na liječenje donosi liječničko povjerenstvo Direkcije HZZO-a, uvažavajući prijedlog nadležnog referentnog centra ili specijalista, odnosno liječničkog konzilija bolnice u kojoj ste se liječili.

Žalbeni postupak

U slučaju da niste zadovoljni prvostupanjskim rješenjem zahtjeva, žalbu možete podnijeti ravnatelju HZZO-a u roku od 15 dana od primitka rješenja.

Tužbu na rješenje ravnatelja HZZO trebate podnijeti nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od primitka rješenja.

Obveza nakon obavljenog liječenja

U roku od 15 dana nakon završenog liječenja u inozemstvu obvezni ste Direkciji HZZO-a dostaviti otpusno pismo i drugu medicinsku dokumentaciju o obavljenom liječenju prevedenu na hrvatski jezik.  

Liječenje u inozemstvu bez rješenja HZZO-a

U slučaju liječenja u inozemstvu bez prethodnog rješenja Direkcije HZZO-a, nemate pravo na naknadu troškova tog liječenja iz sredstava HZZO-a.