Planirano liječenje u EU/EEP/Švicarskoj

Liječenje u EU, zemljama EEP-a ili u Švicarskoj odobrit će se ako je predviđeno u hrvatskom sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja i ako ga ne možete ostvariti u Hrvatskoj u medicinski opravdanom roku

Osigurane osobe jedne države članice Europske unije (EU), Europskog ekonomskog prostora (EEP - Norveška, Island i Lihtenštajn) ili Švicarske koje odlaze na planirano liječenje na područje druge države članice, moraju prije odlaska zatražiti odobrenje svog nadležnog zdravstvenog osiguranja. 

Odobravanje liječenja

Liječenje će se odobriti ako je predviđeno u hrvatskom sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja i ako se ne može ostvariti u Hrvatskoj u medicinski opravdanom roku, pri čemu će se voditi računa o vašem zdravstvenom stanju i mogućem tijeku bolesti. 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) će pokriti troškove liječenja samo ako je planirano liječenje odobreno na osnovi podnesenog zahtjeva.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za odobrenje podnosite pisanim putem područnoj službi odnosno regionalnom uredu HZZO-a prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.

Njihov popis naći ćete na:

Kontakt | HZZO


Uz zahtjev trebate priložiti:
 
  • dokumentaciju kojom se dokazuje medicinska indikacija za traženo liječenje (povijest bolesti i druga medicinska dokumentacija iz koje je vidljivo da je utvrđena indikacija za traženu zdravstvenu zaštitu)
  • termin o zakazanom liječenju u nekoj od ugovornih zdravstvenih ustanova, odnosno ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse ili ugovornog isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala u Republici Hrvatskoj
  • raspoloživi termin, odnosno mogući datum primitka kod pružatelja zdravstvene usluge u jednoj od država članica EU, EEP ili Švicarske. 


Za odobreno liječenje u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi u EU, EEP ili Švicarskoj izdaje se poseban obrazac na temelju kojeg ćete koristiti zdravstvene usluge (Potvrda S2 ili Tiskanica E 112). Pritom troškove liječenja ne podmirujete sami, osim osobnog sudjelovanja u troškovima korištene zdravstvene zaštite (participacije).