Nacionalna kontaktna točka - NCP

Nacionalna kontaktna točka je mjesto gdje možete saznati sve o pravima na zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj ili u drugim državama članicama EU

Svaka država u EU ima barem jednu Nacionalnu kontaktnu točku (neke mogu imati i regionalne ili lokalne kontaktne točke).

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju osnovao Nacionalnu kontaktnu točku (eng. National Contact Point - NCP) u Republici Hrvatskoj za pružanje informacija o pravima osiguranih osoba na zdravstvenu zaštitu u drugoj državi članici, u skladu s propisima Europske unije, odnosno o svim bitnim aspektima prekogranične zdravstvene zaštite.

Kako bi se pacijentima omogućilo da u praksi ostvare svoja prava na prekograničnu zdravstvenu zaštitu, Nacionalna kontaktna točka:
 
  • daje podatke za kontakt s nacionalnim kontaktnim točkama u drugim državama članicama
  • daje informacije o pružateljima zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj
  • pruža odgovarajuće dostupne informacije o standardima i smjernicama o kvaliteti i sigurnosti liječenja u Republici Hrvatskoj
  • pruža informacije o mogućnostima koje postoje za osobe s invaliditetom za pristup bolnicama
  • pruža informacije o pravima pacijenata, postupcima podnošenja pritužbi i mehanizmima za traženje pravne zaštite, kao i pravnim i administrativnim mogućnostima koje su na raspolaganju za rješavanje sporova, uključujući i one u slučaju štete proizašle iz prekogranične zdravstvene zaštite
  • pruža osnovne informacije o nadoknadi troškova prekogranične zdravstvene zaštite
  • pruža osnovne informacije o razlici između prava koja imaju pacijenti na temelju Direktive 2011/24/EU i prava koja proizlaze iz Uredbe (EZ) br. 883/2004.

Više informacija o Nacionalnoj kontaktnoj točki možete saznati na stranicama HZZO-a

Nacionalna kontaktna točka.


Kontakt možete ostvariti putem telefona ili elektroničke pošte:
Tel: (00385) 1 6449-090
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr