ePorezna – predaja raznih zahtjeva

Putem sustava ePorezna građani mogu popunjavati i slati Zahtjev za izdavanje porezne potvrde i zahtjev Izdavanje/izmjena PK (Porezne kartice) prijavom u sustav NIAS vjerodajnicom niske razine sigurnosti (1) bez plaćanja upravnih pristojbi

Izdavanje /izmjena PK (Porezne kartice)

Porezna kartica je obrazac koji sadrži podatke o osobnom odbitku (neoporezivom dijelu dohotka), pripadnosti općini/gradu i ostale bitne podatke radnika, umirovljenika odnosno fizičke osobe koja ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada. Na temelju porezne kartice poslodavac odnosno isplatitelj primitka obračunava predujam poreza na dohodak pri isplati plaće, mirovine ili primitka. Za usklađivanje podataka na poreznoj kartici potrebno je zatražiti izmjenu PK kroz zahtjev „Izdavanje /izmjena PK (Porezne kartice)". Više u dokumentu PK obrazac korak po korak.
 

Zahtjev za izdavanje porezne potvrde

Putem sustava ePorezna građani mogu zatražiti izdavanje raznih potvrda kao što su:
 • Potvrda o stanju duga:
  • izdaje se za sudjelovanje na javnom natječaju
  • za bankovno poslovanje (krediti, leasing, bankarske garancije)
  • za potrebe HZZ-a (stručno osposobljavanje, sufinanciranje, isplata bolovanja)
  • dobivanje potpore
  • sudjelovanje na natječaju za EU fondove.
 • Potvrda o visini dohodaka i primitaka:
  • izdaje se u svrhu reguliranja prava iz sustava socijalne skrbi
  • reguliranja prava na dodjelu stipendije
  • subvencioniranje i /ili utvrđivanje cijene vrtića
  • bankovno poslovanje (krediti, leasing)
  • dopunsko zdravstveno osiguranje
  • pravo na smještaj u učeničkom /studentskom domu
  • reguliranje prava na stambeno zbrinjavanje
  • jednokratna novčana pomoć.
 • Potvrda o visini dohotka (kalendarska godina od 2005. do 2013):
  • izdaje se za potrebe Općinskog suda
  • za potrebe MUP-a
  • na osobni zahtjev.
 • Potvrda o rezidentnosti /nerezidentnosti:
  • Potvrda o rezidentnosti izdaje se u svrhu dokazivanja statusa rezidentnosti s ciljem izbjegavanja dvostrukog oporezivanja
  • Potvrda o nerezidentnosti izdaje se u svrhu dokazivanja statusa nerezidentnosti.
 • Potvrda o imovnom stanju - potvrda se izdaje u svrhu oslobađanja od plaćanja sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi.

Ostali zahtjevi

Putem sustava ePorezna građani mogu popunjavati i slati i druge zahtjeve prijavom u sustav NIAS vjerodajnicom značajne razine sigurnosti (2) bez plaćanja upravnih pristojbi:
 • Zahtjev za zastaru
 • Zahtjev za prigovor /žalbu
 • Zahtjev za ovjeru PKK
 • Prijava u registar poreznih obveznika (RPO)
 • Zahtjev za izmjenom podataka u registru poreznih obveznika
 • Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV)
 • Zahtjev za povrat doprinosa iznad najviše osnovice
 • Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora (za građane)
 • Prijedlog za sklapanje porezne nagodbe.