Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

Ravnatelj: Ivan Klanac

Adresa: pp 78, 10410 Velika Gorica
Tel: (01) 6303-150
Fax: (01) 6224-677
E-maildirekcija@sabor.hr
 
 

Direkcija za korištenje službanih zrakoplova stručna je služba Vlade Republike Hrvatske ustrojena kao operator zrakoplova u vlasništvu Republike Hrvatske (tipa Challenger CL-604 registracijske oznake 9A-CRO) s ciljem samostalnog obavljanja povremenog zračnog prijevoza za potrebe tijela državne vlasti Republike Hrvatske u domaćem i međunarodnom civilnom zračnom prometu.
 
Direkcija obavlja sljedeće stručne poslove u skladu sa važećim zakonima i propisima iz područja civilnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj, uz primjenu najviših tehničkih standarda po pitanjima kvalifikacija i osposobljenosti zaposlenog stručnog osoblja, te sigurnosti i kvalitete zračnog prijevoza:

  • korištenje službenih zrakoplova u području letačkih operacija; 
  • održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova; 
  • osiguranje kvalitete i sigurnosti zračnog prijevoza. 

Direkcija ima sljedeću organizacijsku strukturu:


Financijski dokumenti Direkcije: 

 

Planovi nabave i sklopljeni ugovori:

 

Zapošljavanje - otvoreni natječaji:

 

Zapošljavanje - arhivirani natječaji: