Upis u katastar i zemljišne knjige

Katastarski ured evidentira zgradu na temelju pregledanog i potvrđenog geodetskog elaborata za evidentiranje ili promjenu podataka o zgradama i pravomoćnog rješenja donesenog u upravnom postupku


Popis područnih ureda za katastar pronaći ćete na stranicama Državne geodetske uprave

Područni uredi za katastar.
 
Popis geodetskih izvoditelja možete pronaći na stranicama Državne geodetske uprave pod kategorijom Pretraga OIG.  Odabirom županije izlistat će se svi geodetski izvoditelji koji rade na području te županije

Popis geodetskih izvoditelja po županijama.

Podnositelj zahtjeva za evidentiranje ili promjenu podataka o zgradama u katastru može uz svoj zahtjev priložiti uporabnu dozvolu.

Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo koje je dozvolu izdalo, njezine oznake i datum izdavanja. Ako uporabna dozvola nije priložena, katastarski ured nadležnom sudu po službenoj dužnosti dostavlja obavijest da dozvola nije priložena.

Nadležni sud prilikom upisa građevine u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola, navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Ako uporabna dozvola nije priložena, nadležni sud prilikom upisa građevine u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da za evidentiranje građevine u katastru nije priložena uporabna dozvola.

Dodatne informacije:

Zakon o gradnji