Upis u katastar i zemljišne knjige

Nakon završetka građenja i izdane uporabne dozvole, građevina se može evidentirati u katastru i zemljišnim knjigama

Katastarski ured evidentira građevinu po službenoj dužnosti na temelju geodetskog projekta te izjave ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s tim projektom, odnosno na temelju geodetskog elaborata za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, bez izrade snimaka i elaborata te izdavanja potvrda, propisanih posebnih propisima koji uređuju državnu izmjeru i katastar.

Popis područnih ureda za katastar pronaći ćete na stranicama Državne geodetske uprave

Područni uredi za katastar.
 
Popis geodetskih izvoditelja možete pronaći na stranicama Državne geodetske uprave pod temom Pretraga baza. Odabirom županije izlistat će se svi geodetski izvoditelji koji rade na području te županije

Popis geodetskih izvoditelja po županijama.

Nakon što područni ured za katastar evidentira građevinu, nadležnom sudu po službenoj dužnosti dostavlja obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja.
 
Nadležni sud prilikom upisa građevine u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola, navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja, odnosno neki drugi akt ili dokument predviđen zakonom.
 

Dodatne informacije:

Zakon o gradnji