Izdavanje putovnice u policijskoj upravi ili postaji

Putna isprava (putovnica) je javna isprava kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo

Izdaje ju policijska uprava ili postaja koja obavlja i upravne poslove, uz osobni dolazak ili putem portala e-Građani, a građaninu koji boravi u inozemstvu putovnicu može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske.

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosite osobno u policijskoj upravi ili postaji, neovisno o mjestu prebivališta. U policijskoj upravi ili postaji možete podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice u redovnom ili žurnom postupku.
Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik.

Osoba koja je navršila 16 godina života i kojoj je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te je sklopila brak, sama podnosi zahtjev za izdavanje putne isprave.

Potrebni su vam:
 • osobna iskaznica ili druga isprava na temelju koje se može provjeriti identitet  
 • dokaz o uplati u državni proračun:
  • iznosa od 42,47 EUR za izdavanje biometrijske putovnice u redovnom postupku
  • iznosa od 46,45 EUR za izdavanje biometrijske putovnice u redovnom postupku koja se na zahtjev podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice dostavlja na adresu prebivališta ili boravišta
  • iznosa od 54,42 EUR za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku za koju se zahtjev podnosi u Policijskoj upravi zagrebačkoj, odnosno iznosa od 61,72 EUR za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku, za koju se zahtjev podnosi u ostalim policijskim upravama ili postajama u njihovom sastavu
 • iznos koji se plaća za izdavanje putovnice može se uplatiti na uplatnom mjestu pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu HR65 7005-434-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica)
 • fotografija - 35 x 45 milimetara, (naglasak fotografu da je fotografija za biometrijsku putovnicu)
 • stara putna isprava, koja će se poništiti i vratiti
 • za osobu za koju se traži prva putovnica, a nema izdanu osobnu iskaznicu i nije upisana u maticu rođenih u Republici Hrvatskoj: inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list (djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva, odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice).
Od podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice uzimaju se, između ostalog, otisci dva prsta i fotografija koja ga vjerno prikazuje, bez pokrivala za glavu. Uzimaju se otisci lijevog i desnog kažiprsta, a ako podnositelj nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta. Ako nema jednu ruku uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke.
 
Također, iznimno se može uzeti fotografija na kojoj je podnositelj zahtjeva fotografiran s pokrivalom za glavu koje nosi radi medicinskih ili vjerskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.
 
Iznimka postoji i za slijepe osobe koje nose tamne naočale, te mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama.
 
Ako podnosite zahtjev za izdavanje putovnice u redovnom postupku imate mogućnost izbora preuzimanja putovnice u policijskoj upravi ili postaji u kojoj ste podnijeli zahtjev ili da vam se ona dostavi na adresu prebivališta ili boravišta. Ako zatražite dostavu iznos koji uplaćujete za izdavanje putovnice je 46,45 eura.
 
Putovnica za koju je zahtjev za izdavanje podnesen u žurnom postupku u Policijskoj upravi zagrebačkoj, izdaje se u roku od 48 sati u navedenoj policijskoj upravi.

Putovnica za koju je zahtjev za izdavanje podnesen u žurnom postupku u drugim policijskim upravama ili postajama u njihovom sastavu koje obavljaju i upravne poslove, izdaje se u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako želite da vam se putovnica izda u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva, putovnicu preuzimate u policijskoj upravi u kojoj ste podnijeli zahtjev za izdavanje, odnosno u policijskoj upravi u čijem je sastavu postaja u kojoj ste podnijeli zahtjev.
 
Ne smijete se služiti putovnicom ako:
 • su se promijenili osobni podaci građanina (promjena imena ili prezimena, spola, eventualne korekcije datuma i mjesta rođenja)
 • je putovnica oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi
 • fotografija na putovnici ne odgovara izgledu građanina
 • putovnica iz bilo kojeg razloga ne služi svrsi.

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putovnice policijskoj upravi ili postaji, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom predstavništvu ako je do nestanka došlo u inozemstvu.

Procedura u slučaju gubitka putne isprave opisana je na MUP-ovim internetskim stranicama - Nestanak putovnice
 
Više informacija o cjelokupnoj proceduri možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova - Putovnica