Izdavanje putovnice u inozemstvu

Ako u inozemstvu boravite dulje vrijeme, putovnicu vam može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u zemlji na čijem području boravite

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosite osobno na propisanom obrascu koji ćete dobiti u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu. Prilikom podnošenja zahtjeva službenik će vam uzeti otiske dva prsta skeniranjem na posebnim uređajima te ćete se vlastoručno potpisati.

Radi omogućavanja ravnopravne i zajedničke skrbi nad djetetom oba roditelja moraju sudjelovati u postupku ishođenja putovnice djetetu. Zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu podnose osobno oba roditelja ili zahtjev podnosi jedan od roditelja, a drugi je preuzima. Ako je jedan od roditelja spriječen, može dati ovjerenu pisanu suglasnost drugom roditelju da ishodi putnu ispravu za dijete.

Zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu jedan od roditelja može samostalno podnijeti samo ako je drugi roditelj umro ili je proglašen umrlim, lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu, odnosno ako drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke. Takve sudske odluke moraju biti važeće u Republici Hrvatskoj.

Za poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi zakonski zastupnik.

Zahtjev za izdavanje putovnice u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Hrvatske u inozemstvu naplaćuje se sukladno

Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi.