Izdavanje putovnice putem portala e-Građani

Punoljetni državljani RH kojima je već ranije izdana putovnica te koji imaju eOsobnu iskaznicu ne stariju od godinu dana, s identifikacijskim i potpisnim certifikatom, mogu elektroničkim putem podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice kroz portal e-Građani

Zahtjev se može podnijeti samo za izdavanje putovnice u redovnom postupku i to bez obzira imate li prijavljeno prebivalište u RH ili ne.

Ako imate prebivalište u RH putovnicu možete preuzeti osobno u policijskoj upravi/postaji ili putem dostave na adresu prebivališta (boravišta), a oni koji nemaju moraju odabrati policijsku upravu/postaju kojoj će uputiti eZahtjev za izdavanje i u koju će putovnica biti dostavljena nakon izrade.

Podnošenje zahtjeva za izradu putovnice na portalu e-Građani (e-Zahtjevi) uključuje integrirano plaćanje troškova izrade putovnice putem usluge e-Pristojbe, a radi se o sljedećim novčanim iznosima:

- 42,47 EUR na ime troškova postupka izrade putovnice ili
- 46,45 EUR na ime troškova postupka izrade putovnice koja se na zahtjev podnositelja zahtjeva dostavlja na adresu prebivališta ili boravišta.
 
U prijelaznom razdoblju još uvijek su moguće i druge opcije plaćanja troškova izrade putovnice. U slučaju da se podnositelj zahtjeva odluči za način plaćanja koji neće biti izvršen putem usluge e-Pristojbe, uz zahtjev treba dostaviti skenirane uplatnice, odnosno dokaz o izvršenoj uplati.

Uz zahtjev za putovnicu putem portala e-Građani nije potrebno prilagati fotografiju, budući da se fotografija, otisci prstiju te potpis preuzimaju iz baze Ministarstva unutarnjih poslova, kojima raspolaže temeljem postupka izdavanja eOsobne iskaznice.

Zahtjev potpisujete kvalificiranim elektroničkim potpisom korištenjem elektroničke osobne iskaznice.
 
Također, roditelj ili skrbnik djeteta kojemu je već ranije izdana putovnica može podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice djetetu u redovnom postupku preko portala e-Građani korištenjem elektroničke osobne iskaznice koja sadrži kvalificirani potpisni certifikat. Uvjet je i da je djetetu u proteklih godinu dana izdana osobna iskaznica za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled djeteta nije bitno promijenjen. Za dijete s navršenih 12 ili više godina potrebno je da je djetetu s navršenih 12 ili više godina već ranije izdana putovnica te da mu je u proteklih godinu dana izdana osobna iskaznica za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled djeteta nije bitno promijenjen te su u postupku izdavanja osobne iskaznice od djeteta uzeti otisci prstiju i vlastoručni potpis.

Ako zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete podnese roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će odbaciti zahtjev za izdavanje putne isprave.

Ako se naknadno utvrdi da je putnu ispravu djetetu ishodio roditelj koji na to nije imao pravo, a putnu ispravu djeteta odbija predati roditelju koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će poništiti putnu ispravu.

Protiv navedenog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.
Osoba koja je navršila 16 godina života i kojoj je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te je sklopila brak, sama podnosi zahtjev za izdavanje putne isprave.


Detaljne upute o podnošenju zahtjeva za izdavanje putovnice ovim putem možete pronaći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.