Pomoć, olakšice, subvencije

Jednokratna novčana pomoć

U određenim slučajevima kada niste u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe, imate pravo na jednokratnu novčanu pomoć u najvišem iznosu od 3326 kuna

Potpora za proširenje postojeće djelatnosti

Poslodavac koji otvara nova radna mjesta za nezaposlene hrvatske branitelje ili djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja može dobiti potporu do 135.000 kuna

Doplatak za pripomoć u kući

Branitelj koji zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može sam ispunjavati osnovne životne potrebe ima pravo na doplatak za pripomoć u kući 

Zadruge branitelja

Uključivanjem u zadrugu osiguravate zajednički nastup na tržištu, a za početak rada zadruge možete dobiti potporu u iznosu od 150.000 kuna

Potpora projektima zadruga hrvatskih branitelja ugovorenih u okviru programa Europske unije

Zadruga za prijavljeni projekt može ostvariti potporu do najviše 100.000 kuna u dijelu koji nije sufinanciran iz sredstava Europske unije ili iz drugih izvora