Uključivanje na tržište rada

Traženje posla treba biti aktivno i sustavno, a započnite ga informiranjem o ponudi slobodnih radnih mjesta

Traženje posla treba biti aktivno i sustavno, a započnite ga informiranjem  o ponudi slobodnih radnih mjesta. Takve informacije možete pronaći u ispostavama ili područnim uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili jednostavnim pretraživanjem ponude radnih mjesta na portalu namijenjenom posloprimcima.

Pomoć savjetnika HZZ-a

Ako se prijavite u evidenciju HZZ-a vaš savjetnik će vam pomoći u traženju posla kroz: 
 • informiranje o slobodnim radnim mjestima
 • pomoć u definiranju radnog potencijala, definiranju aktivnosti kojima ćete poboljšati svoju zapošljivost, definiranju zanimanja u kojima imate najveće šanse za zapošljavanje
 • uključivanje u radionice kroz koje se stječu znanja i vještine za što uspješnije snalaženje na tržištu rada (Kako tražiti posao, Samoprocjena vlastitih potencijala, Kako se predstaviti poslodavcu i druge radionice prema potrebama nezaposlenih osoba) 
 • informiranje o mjerama aktivne politike zapošljavanja
 • pravne savjete
 • pomoć u dodatnoj (samo)procjeni osobnih mogućnosti, pomoć pri odabiru programa obrazovanja i osposobljavanja, utvrđivanje preostale radne sposobnosti.

Prijava u evidenciju HZZ-a 

U evidenciju nezaposlenih HZZ-a možete se prijaviti kada se odlučite za aktivno i sustavno traženje posla.

Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljuju se u evidenciju nezaposlenih prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. 

Prijava u evidenciju vrši se osobno ili putem e-kanala. 

Za osobnu prijavu u evidenciju potrebni su sljedeći dokumenti: 
 • važeća osobna iskaznica izdana u RH, drugoj članici EGP-a ili Švicarsko (za državljane trećih zemalja putovnica ili boravišne iskaznice)
 • potvrda o boravištu (ako se osoba prijavljuje izvan mjesta prebivališta navedenog na osobnoj iskaznici) 
 • svjedodžba o završenoj školi ili diplome.
Prilikom prijave putem e-kanala potrebno je priložiti digitalnu presliku (scan ili fotografiju):
 • ispunjenu Prijavnicu 
 • identifikacijskog dokumenta (važeće osobne iskaznice – prva i zadnja strana)
 • potvrde o boravištu (ukoliko se prijavljujete izvan mjesta prebivališta navedenog na osobnoj iskaznici)
 • svjedodžbe o završenoj školi ili diplome.
Navedene dokumente zajedno s ispunjenom Prijavnicom potrebno je elektroničkim putem proslijediti na e-mail adresu ureda prema mjestu prebivališta. 

Prilikom ispunjavanja prijave nije potreban vlastoručni potpis.

Osobe koje se prijavljuju elektroničkim putem, po pozivu službene osobe, obvezne su priložiti izvornik dokumentacije na uvid, te osobno potpisati obrazac za prijavu - Prijavnicu.

Ako dolazite iz radnog odnosa i podnosite zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti uz njega trebate priložiti:
 • dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa
 • dokaz o prosjeku bruto plaće ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa (npr. Potvrda poslodavca, platne liste ovjerene od strane poslodavca) 
 • presliku kartice tekućeg računa banke. 
Ako dolazite po prestanku obavljanja samostalne djelatnosti i podnosite zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti uz njega trebate priložiti:
 • dokaz da ste samostalnu djelatnost prestali obavljati iz opravdanog razloga
 • dokaz o osnovici na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku obavljanja samostalne djelatnosti
 • presliku kartice tekućeg računa banke.
Kod elektronske prijave u evidenciju uz navedene dokumente dostavlja se i ispunjen elektronski obrazac Zahtjeva za novčanu naknadu.

Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje regulira se neovisno o prijavi u evidenciju HZZ-a, što znači da ne morate biti prijavljeni kao nezaposlena osoba da biste ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje.

Rokove za stjecanje prava na zdravstveno osiguranje možete provjeriti na poveznici Pristup zdravstvenoj zaštiti.