E-radna knjižica

Radna knjižica ukinuta je 1. srpnja 2013. Upis podataka u radnu knjižicu zamijenjen je elektroničkim vođenjem i razmjenom podataka

Pojam "e-radna knjižica" odnosi se na određene strukturirane podatke u elektroničkom obliku, vezano uz status osiguranika u sustavu mirovinskog osiguranja za čije evidentiranje i prikupljanje je nadležan Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

E-radnu knjižicu možete dobiti putem elektroničke usluge Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)  desno od članka, pod Povezane usluge.

Vraćene radne knjižice

Radna knjižica koju vam je poslodavac vratio na zakonom propisan način je javna isprava koja će se i nadalje koristiti u svrhu dokazivanja podataka koji su upisani do 30. lipnja 2013.