Status HRVI iz Domovinskog rata

Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata kojem je organizam oštećen najmanje 20 posto

Oštećenjem organizma smatra se: 
  • rana ili ozljeda koju je hrvatski branitelj zadobio u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  • zatočeništvo u neprijateljskom zatvoru, logoru ili drugom neprijateljskom objektu tijekom sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  • bolest ili pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti, ako je neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.
Zahtjev za priznavanje statusa HRVI i pripadajućih prava podnosite upravnom tijelu u svojoj županiji ili Gradskom uredu za branitelje u Zagrebu, ovisno o prebivalištu. 

U postupku priznavanja statusa HRVI proći ćete vještačenje pred Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a ako se radi o priznavanju statusa HRVI po osnovi bolesti, tada ćete prije vještačenja proći i stručnu procjenu u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi.