Status HRVI iz Domovinskog rata

Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata kojem je organizam oštećen najmanje 20 posto

Oštećenjem organizma smatra se: 
  • rana ili ozljeda koju je hrvatski branitelj zadobio u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  • zatočeništvo u neprijateljskom zatvoru, logoru ili drugom neprijateljskom objektu tijekom sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  • bolest ili pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti, ako je neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Zahtjev za priznavanje statusa HRVI i pripadajućih prava podnosite upravnom tijelu u svojoj županiji ili  Gradu Zagrebu (Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom), ovisno o prebivalištu. 

U postupku priznavanja statusa HRVI proći ćete vještačenje pred nadležnim liječničkim vijećem.. U prvostupanjskom postupku vještačenje obavlja prvostupanjsko liječničko vijeće u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, ovisno o mjestu prebivališta. Ukoliko je nalaz i mišljenje prvostupanjskog liječničkog vijeća pozitivan, slijedi vještačenje revizijskog liječničkog vijeća u Zagrebu. U žalbenom postupku mišljenje daje žalbeno liječničko vijeće u Zagrebu.