Potpora za obrazovanje

Ako niste korisnik državne stipendije ili stipendije po nekoj drugoj osnovi, a zadovoljavate kriterije, imate pravo na potporu za obrazovanje Zaklade hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

Pravo na potporu za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija te pravo na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (sveučilišnih i specijalističkih) možete ostvariti ako ste:
 
  • djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  • hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata
  • dragovoljac iz Domovinskog rata
  • hrvatski branitelj iz Domovinskog rata
  • djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
  • djeca dragovoljca iz Domovinskog rata i
  • djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Uvjeti

Ako pripadate jednoj od navedenih kategorija, pravo na potporu za obrazovanje možete ostvariti pod uvjetom da ne ostvarujete državnu stipendiju ili stipendiju po drugoj osnovi i ako redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze iznos određen pravilnikom.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev podnosite Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na propisanom obrascu koji se objavljuje uz natječaj.

Natječaj se raspisuje, u pravilu, jednom godišnje i objavljuje na mrežnim stranicama Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.