Oružje

Oružje se razvrstava u četiri kategorije, a ovisno o kategoriji mijenjaju se i vaše obveze

NAPOMENA: Oružni listovi za držanje te oružni listovi za držanje i nošenje oružja kojima je rok važenja istekao počevši od proglašenja epidemije (11. 3. 2020.), ili će isteći tijekom trajanja epidemije smatraju se važećima i građani ne moraju podnijeti zahtjev za produljenje njihova roka važenja za vrijeme trajanja epidemije, a najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka. Isto pravilo vrijedi i za sve ostale radnje upravnog postupka za zakonito posjedovanje oružja.

Oružje kategorije A, kao i hladno oružje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda i predmeti pogodni za nanošenje ozljeda, kada se nose na javnom mjestu, a način ili okolnosti njihovog nošenja ukazuju da se nose kako bi bili uporabljeni za napad ili nanošenje ozljeda te oružje kategorije C i D kada se koristi za uznemiravanje, napad i nanošenje ozljeda, spadaju u zabranjeno oružje.

Za oružje kategorije B potrebno je prethodno odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova (MUP-a), za oružje kategorije C samo prijava MUP-u, dok za oružje kategorije D nije potrebno niti odobrenje niti prijava, uz iznimku oružja koje pomoću stlačenog zraka izbacuje plastične kuglice ili kuglice punjene bojom (oružje izrađeno za airsoft i paintball), koje je potrebno prijaviti u slučaju prelaska državne granice.

Oružje kategorije B jedino je za čiju nabavu, držanje i/ili nošenje, fizičke osobe moraju ispunjavati određene uvjete.

Koje oružje spada u koju kategoriju možete pročitati na stranicama MUP-a.

Oružje kategorije B

Zahtjev za nabavu oružja podnosite u policijskoj upravi ili postaji prema mjestu vašeg prebivališta.

Uvjeti za nabavu oružja su:
  • da ste lovački ispit ako oružje nabavljate u svrhu lova ili da se aktivno natječete u sportskom streljaštvu ako oružje nabavljate u svrhu sporta
  • da ste stariji od 21 godinu
  • da niste pravomoćno kazneno osuđeni niti prekršajno kažnjeni za određena kaznena djela i prekršaje
  • trebate imati uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja
  • morate biti zdravstveno sposobni za držanje i nošenje oružja, što se utvrđuje zdravstvenim pregledom
  • morate raspolagati tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja i poznavati zakonske odredbe vezane uz oružje.
Iznimno od propisane dobne granice, policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova, pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske, pravosudne policije i drugih državnih tijela te zaštitarima, koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, kao i članovima športske streljačke udruge koji se aktivno natječu u streljaštvu i osobama s položenim lovačkim ispitom, odobrenje za nabavu oružja može se izdati s navršenih 18 godina.

Odobrenje za nabavu oružja fizičkoj i pravnoj osobi izdaje se s rokom važenja od šest mjeseci od dana izdavanja.

U roku od osam dana od nabave oružja, u policijskoj upravi ili postaji prema mjestu prebivališta predaje se zahtjev za registraciju oružja, a zbog utvrđivanja istovjetnosti podataka oružje je potrebno donijeti. Fizičkoj osobi se izdaje oružni list za držanje ili oružni list za držanje i nošenje oružja.

Na jedan obrazac oružnog lista za držanje ili držanje i nošenje oružja mogu se upisati tri komada oružja, a može se produžiti tri puta.

Osoba koja želi nabaviti oružje dužna je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja pisanom izjavom dati suglasnost da njezin izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, kao i svaki drugi liječnik koji ima saznanja o promjeni njezina zdravstvenog stanja, koje utječe na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja, o tome izvješćuje policiju, te da policija može od njezina izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili svakog drugog liječnika tražiti podatke o njezinu zdravstvenom stanju.

Oružje se ne smije nositi bez oružnog lista.

Oružje kategorije C

Građani stariji od 21 godine, policijski službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, pravosudne policije, drugih državnih tijela i zaštitari koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, članovi sportske streljačke organizacije ili sportske streličarske organizacije koji se aktivno natječu u streljaštvu i streličarstvu i osobe s položenim lovačkim ispitom s navršenih 18 godina, smiju bez odobrenja nadležnog tijela nabavljati oružje kategorije C.