Prijava javnog okupljanja

Organiziranje mirnog okupljanja, javnih prosvjeda i priredbi trebate prijaviti policiji, a obveza organizatora je održavati mir i red na takvom skupu

Javno okupljanje prijavljuje organizator ili njegov ovlašteni zastupnik nadležnoj policijskoj upravi. Organizator je pravna osoba ili pojedinac, koji u skladu s odredbama Zakona o javnom okupljanju priprema, ustrojava i nadzire održavanje okupljanja.

Rokovi za prijavu

Prijavu javne priredbe trebate podnijeti najkasnije sedam dana prije početka održavanja. Mirno okupljanje i javni prosvjed trebate prijaviti najkasnije pet dana prije početka održavanja, a iznimno iz osobito opravdanih razloga, prijavu možete podnijeti najkasnije 48 sati prije početka okupljanja.

Odobrenje za korištenje javnih površina

Uz prijavu javne priredbe koja se održava na javnim prometnim površinama, trebate u lokalnoj samoupravi, Uredu za promet, pribaviti i odobrenje za korištenje prometnica i javnih površina za potrebe javnog okupljanja.

Obveze organizatora

Kao organizator, u prijavi trebate navesti vrijeme i mjesto održavanja okupljanja, kao i ime voditelja okupljanja.

Vaše obveze su:
  • osigurati red i mir na okupljanju
  • osigurati dovoljan broj redara (redarske poslove možete povjeriti trgovačkom društvu registriranom za obavljanje zaštitarske djelatnosti)
  • poduzeti sve potrebne mjere da sudionici okupljanja ne budu naoružani i ne čine štetu 
  • prekinuti okupljanje ako nastupi opasnost od nereda i nasilja.

Znači, voditelj će nadzirati okupljanje ili prosvjed, a u slučaju opasnosti od nasilja prekinuti održavanje događaja. 

Zabrana alkohola, oružja i poticanja nesnošljivosti

Imajte na umu da je sudionicima okupljanja zabranjeno nositi oružje i predmete pogodne za nanošenje ozljeda te alkoholna pića, te im je zabranjeno nošenje odore, dijelova odore, odjeće, oznaka i drugih obilježja kojima se poziva ili potiče na rat ili uporabu nasilja, nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti.

Neobvezna prijava okupljanja

Policiji ne trebate prijavljivati druge oblike okupljanja koja se organiziraju u prostorima namijenjenima za takva okupljanja, poput koncerata u koncertnim dvoranama, sastanaka udruga u službenim prostorijama ili svadbi u restoranima.

Iznimno, najkasnije 48 sati prije održavanja, prijavljuju se drugi oblici okupljanja koji, s obzirom na predmnijevani broj sudionika ili narav okupljanja, zahtijevaju posebne sigurnosne mjere izvan redovite djelatnosti mjesno ovlaštene policijske uprave.