Narušavanje javnog reda i mira

U svim slučajevima kada je narušen javni red i mir možete pozivom na broj 192 zatražiti intervenciju policije

Prekršaji protiv javnog reda i mira su djela kojima se na nedozvoljen način remeti mir, rad ili normalan način života građana, stvara nemir, neraspoloženje, uznemirenost ili ometa kretanje građana na ulicama i drugim javnim mjestima ili ometa ostvarivanje njihova prava i dužnosti, vrijeđa moral, ometa vršenje zakonitih mjera državnih organa i službenih osoba, ugrožava opća sigurnost ljudi i imovine, vrijeđaju državni organi ili se na drugi način narušava javni red i mir građana te djela utvrđena Zakonom o prekršajima javnog reda i mira.

Najčešće evidentirani prekršaji

U najčešće evidentirane prekršaje spadaju:
  • svađa, vika
  • tučnjava
  • drsko ponašanje
  • odavanje pijančevanju na javnom mjestu
  • omalovažavanje ili vrijeđanje policijskih službenika
  • držanje životinja bez nadzora
  • prosjačenje i odavanje skitnji
  • davanje alkohola osobama pod utjecajem alkohola.
Bitno obilježje ovih prekršaja sadržano je u činjenici da se oni uglavnom čine na javnim mjestima: ulicama, trgovima, ugostiteljskim objektima i drugim javnim mjestima.

Prekršajni postupak

Ako policija utvrdi da je neka osoba svojim ponašanjem narušila javni red i mir, protiv nje će pokrenuti prekršajni postupak izdavanjem prekršajnog naloga ili podnošenjem optužnog prijedloga.

Osobe oštećene prekršajem mogu same pokrenuti prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga pred mjesno nadležnim Općinskim sudom ili Općinskim prekršajnim sudom.

Za prekršaje iz područja javnog reda i mira zaprijećena je novčana kazna ili kazna zatvora do 30 dana, a sukladno zakonu počinitelju se mogu odrediti i zaštitne mjere.