Onečišćenje zelenim algama

Ako zamijetite zelene alge koje onečišćuju Jadransko more, dojavite nalaz Institutu za oceanografiju i ribarstvo

Jedan od najvećih problema onečišćenja Jadranskog mora je širenje zelenih alga Caulerpa taxifolia i Caulerpa racemosa koje se, budući da nemaju prirodnog neprijatelja u Jadranu, mogu nekontrolirano širiti što dovodi do drastičnih promjena biološke, ekološke i krajobrazne raznolikosti morskog dna.

Više informacija o invazivnim algama roda Caulerpa možete pronaći na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Dojava o nalazu invazivnih algi

Pronađete li neku od ovih alga, o svojem nalazu obavijestite Institut za oceanografiju i ribarstvo.

U dojavi navedite:
  • svoje ime i prezime
  • kontakt adresu (telefon i/ili e-mail)
  • o kojoj je vrsti alge riječ (vaše mišljenje)
  • kada je alga pronađena
  • gdje je alga pronađena (što detaljnija pozicija)
  • približnu dubinu i površinu.
Kontakt:
Laboratorij za bentos
Institut za oceanografiju i ribarstvo
Šetalište I. Meštrovića 63
21000 Split
tel. 021/408-004
fax. 021/358-650
e-mail: caulerpa@izor.hr.