Kakvoća mora

Ispitivanje kakvoće mora za kupanje na plažama hrvatskog Jadrana provodi se od sredine svibnja do početka listopada, odnosno do završetka sezone kupanja

U Republici Hrvatskoj provedbom Programa praćenja kakvoće mora i kopnenih površinskih voda za kupanje koordiniraju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode. Program se redovito provodi na području sedam priobalnih županija i pojedinih jedinica lokalne samouprave. Praćenje kakvoće voda i mora obavljaju ovlaštenici, tj. županijski Zavodi za javno zdravstvo i ovlašteni laboratoriji. U sezoni 2020. Program će se provoditi na približno 1130 morskih i kopnenih točaka ispitivanja u prvom redu radi zaštite zdravlja kupača.

Prema podacima za 2019. godinu kakvoća mora i voda za kupanje na hrvatskim plažama je na 95,6 % točaka ocjenjivanja bila izvrsnom. Time je kakvoća mora u Hrvatskoj u samom europskom vrhu, uz Cipar, Austriju, Maltu i Grčku.

Ocjene kakvoće mora za kupanje

Ocjene i ostale brojne popratne informacije poput temperature zraka i mora, slanosti, smjera vjetra, infrastrukturne, rekreacijske i ugostiteljske opremljenosti plaže, možete pronaći na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Rezultati ispitivanja kakvoće voda i mora za kupanje na svakoj od točaka ispitivanja uključenih u Program javnosti su dostupni u realnom vremenu.
 
Baza podataka o kakvoći mora u RH
 
Kakvoća mora za kupanje na plažama hrvatskog Jadrana

Rezultati ispitivanja mora na pojedinoj točki ispitivanja prikazuju se pojedinačnom, godišnjom i konačnom ocjenom kakvoće različitim simbolima.

Pojedinačna ocjena označava se obojenim krugom i prikazuje se svakih 15 dana u sezoni. Godišnja ocjena se određuje na kraju svake sezone ispitivanja (kupanja) i označava se obojenim trokutom. Konačna ocjena se određuje na kraju svake sezone ispitivanja na temelju rezultata kakvoće mora u protekloj i tri prethodne sezone ispitivanja, odnosno na temelju skupa podataka koji sadrži oko 40 rezultata po točki ispitivanja, a označava se obojenim kvadratom. Svaki od simbola ima određenu boju koja odgovara pripadajućoj ocjeni:
  • Plavo - izvrsno
  • Zeleno - dobro
  • Žuto - zadovoljavajuće
  • Crveno - nezadovoljavajuće.