Kako se ponašati u zaštićenim područjima

Saznajte kojih se pravila ponašanja morate držati u zaštićenim područjima kako bismo očuvali njihove izrazito bogate prirodne vrijednosti

U Hrvatskoj postoji devet kategorija zaštićenih područja: strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat, park prirode, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma te spomenik parkovne arhitekture.

Nacionalni parkovi

Nacionalni parkovi obuhvaćaju prostrana i pretežno neizmijenjena područja kopna i/ili mora s jednim ili više očuvanih ekosustava. Primarna namjena im je očuvanje prirodnih vrijednosti te je u skladu s time zabranjena gospodarska uporaba prirodnih dobara.

Parkovi prirode

Park prirode je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora s vrijednim ekološkim obilježjima, s naglašenim krajobraznim  i kulturno-povijesnim vrijednostima. U parku prirode dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i radnje kojima se ne ugrožavaju njegove bitne značajke i uloga. Način obavljanja gospodarskih djelatnosti i korištenje prirodnih dobara u parku prirode utvrđuje se uvjetima zaštite prirode.

Pravila ponašanja

Radi ugodnog i sigurnog boravka u parku te očuvanja prirode, potrebno je pridržavati se određenih pravila ponašanja i poslušati određene savjete.

Služba čuvara prirode obavlja neposrednu zaštitu u parku te ima ovlasti izreći kaznu na mjestu prekršaja u slučajevima nepoštovanja pravila koja su utvrđena Pravilnicima o unutarnjem redu i Zakonom o zaštiti prirode.

Kretanje i boravak u parku:
 • u parkove koji imaju ulaznice zabranjen je ulazak bez ulaznice, a ulaznicu je potrebno zadržati do izlaska iz parka te ste je dužni pokazati na zahtjev službene osobe
 • zabranjeno je voziti i/ili parkirati vozila izvan površina namijenjenih za vožnju ili parkiranje
 • zabranjeno je kretanje izvan označenih puteva i staza, a u nekim se parkovima posjetitelji mogu kretati samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju
 • u dijelovima nekih parkova još uvijek postoje minski sumnjiva područja, te se tim područjima nemojte kretati
 • posjet određenim lokalitetima (npr. posebnim rezervatima) moguć je samo uz najavu i pratnju parka, te u manjim grupama, dok je posjet nekim lokalitetima u potpunosti zabranjen
 • zabranjeno je penjanje po strmcima
 • zabranjena je off-road vožnja
 • zabranjeno je kampiranje i logorovanje, a u nekim je parkovima ono dozvoljeno samo na za to predviđenim i označenim mjestima
 • psi moraju biti na uzici
 • za posjet parku ponesite prikladnu odjeću i obuću, te vodu za piće, prema potrebi i hranu, a ljeti i kremu za sunce i zaštitu od komaraca.
Paljenje vatre, bacanje smeća, buka, nošenje oružje, oprema parka:
 • zabranjeno je paljenje vatre, a u nekim je parkovima paljenje vatre i ognjišta dozvoljeno samo na za to predviđenim i uređenim mjestima
 • zabranjeno je bacanje otpadaka i opušaka, ponesite ih sa sobom
 • ne stvarajte buku, ona uznemiruje životinje
 • zabranjeno je unošenje vatrenog oružja u park
 • ne oštećujte opremu parka (npr. znakove, informativne ploče i dr.), ona služi za vašu informaciju i rekreaciju.
Lokalno stanovništvo, osoblje parka i djelatnosti u parku:
 • poštujte lokalne običaje i tradiciju, te privatnost stanovnika parka
 • surađujte s osobljem parka
 • zabranjeno je snimanje ili fotografiranje u komercijalne svrhe bez odobrenja parka
 • potrebna je prethodna najava i dopuštenje parka ako se posjetitelji žele baviti specifičnom rekreativnom aktivnošću (npr. padobransko jedrenje/paraglajding, let zmajevima, penjanje, fotosafari i dr.)
 • zabranjeno je bavljenje turističkom, ugostiteljskom ili trgovačkom djelatnošću bez koncesijskog odobrenja parka.
Biljke, životinje, gljive, okoliš, minerali, fosili, špilje i dr.:
 • zabranjeno je branje, sakupljanje, oštećivanje ili uništavanje biljaka i gljiva
 • ne hranite, ne rastjerujte, ne proganjajte, ne plašite, ne uznemiravajte, ne lovite, ne sakupljajte, ne ozljeđujte i ne ubijajte nijednu životinju
 • ne oštećujte gnijezda i duplje životinja
 • ne sakupljajte puževe i gljive, ne berite ljekovito bilje
 • ne zagađujte vodotoke, izvore i spremnike vode
 • zabranjeno je onečišćenje zraka, tla i vode
 • zabranjeno je uništavanje zaštićenih minerala i fosila
 • zabranjeno je oštećivanje, uništavanje i odnošenje siga, živog svijeta speleoloških objekata, fosilnih, arheoloških i drugih nalaza, odlaganje otpada ili ispuštanje otpadnih tvari u speleološke objekte
 • zabranjeno je oštećivanje, uništavanje, iznošenje i otuđivanje antropoloških nalaza i materijalnih ostataka različitih kultura, arheoloških i fosilnih nalaza, te kulturno-povijesnih građevina i spomenika kulture.
Ribolov:
 • u nekim je parkovima ribolov zabranjen, dok je u nekim parkovima ribolov dopušten samo uz prethodno pribavljenu dozvolu koju izdaje park
 • sportsko-rekreacijski ribolov dopušten je samo uz prethodno pribavljenu dozvolu koju izdaje park
 • zabranjen je lov podvodnom puškom, osim na Lastovskom otočju gdje je zabranjen tijekom noći i uz pomoć boca, ali samo na određenim lokacijama
 • u nekim je parkovima zabranjeno sakupljanje i vađenje školjkaša i drugih morskih organizama.
Kupanje i ronjenje:
 • poštujte oznake zabrane kupanja na pojedinim lokacijama u parkovima
 • autonomno ronjenje je dopušteno samo uz prethodno pribavljenu dozvolu parka i na određenim lokacijama
 • ronite odgovorno, ukoliko je moguće, privežite plovilo umjesto da se sidrite, ne sidrite se u livadama morske cvjetnice posidonije. Prilikom ronjenja pazite na vlastite pokrete i opremu da ne oštetite i ne uznemiravate morske organizme. Iz mora izađite samo s onime što ste ponijeli kad ste ušli u more.
Plovidba, sidrenje i privez plovila:
 • brzinu kretanja plovila treba prilagoditi ograničenjima u parku
 • sidrenje i/ili privez plovila dozvoljeni su samo na za to predviđenim i označenim mjestima
 • izvan označenih područja zabranjeni su privez i/ili sidrenje plovila bez posebnog odobrenja parka.
Paraglajding i jedrenje:
 • zmajevima i padobranima (paraglajderima) letite isključivo na vlastitu odgovornost
 • dozvoljeni su jedrenje i paraglajding samo s odobrenih i označenih startova uz dopuštenje parka.
Planinarenje i pješačenje:
 • ne idite sami u planine
 • odaberite stazu koja odgovara vašim fizičkim sposobnostima
 • obavijestite obitelj o svom smjeru kretanja i vremenu povratka te se držite toga
 • pitajte i poslušajte savjet osoblja parka
 • provjerite vremensku prognozu
 • prikladno se obucite, nosite cipele za planinarenje, toplu i nepromočivu odjeću te zaštitu od kiše, vjetra i sunca
 • ponesite dovoljno vode za piće
 • ponesite baterijsku svjetiljku, šibice i svijeću
 • ponesite sanitetski materijal za prvu pomoć
 • koristite planinarsku zemljopisnu kartu i kompas
 • zimi budite posebno oprezni i uzmite u obzir da mrak rano pada
 • nemojte zimi ići na izlete koje ne poznajete u ljetnim uvjetima.
Alpinizam i penjanje:
 • penjanje je isključivo na vlastitu odgovornost
 • penjanje je dozvoljeno samo na penjalištu
 • obavezno je korištenje kompletne opreme za penjanje
 • nemojte se penjati sami, samostalno penjanje je zabranjeno
 • zabranjeno je postavljanje novih i izmjena postojećih smjerova bez dopuštenja parka
 • prilikom penjanja pazite da ne rušite kamenje, možete nekoga ozlijediti
 • na stijenama raste veliki broj endemskih vrsta biljaka, nemojte ih trgati i oštećivati
 • na stijenama se gnijezdi i veliki broj ptica, nemojte ih uznemiravati, a ako u penjačkom smjeru naiđete na gnijezdo s jajima, molimo vas da o tome obavijestite park
 • zbog prisutnosti rijetke ili ugrožene životinjske ili biljne vrste pojedini smjerovi mogu biti zatvoreni za penjanje.
Istraživanje špilja:
 • zabranjeno je oštećivanje, uništavanje i odnošenje siga, živog svijeta speleoloških objekata, fosilnih, arheoloških i drugih nalaza, odlaganje otpada ili ispuštanje otpadnih tvari u speleološke objekte
 • zabranjeno je uništavanje i sakupljanje fosila i fosilnih ostataka te ukrasa u špiljama i drugim speleološkim objektima
 • zabranjeno je uništavanje, iznošenje i otuđivanje antropoloških nalaza i materijalnih ostataka različitih kultura nađenih u špiljama i drugim speleološkim objektima
 • ne idite sami u speleološke objekte
 • ne uzimajte šišmiše u ruku i ne dirajte ih, ne fotografirajte kolonije šišmiša te ne stvarajte veliku buku za vrijeme hibernacije šišmiša.