e-Dozvola

E-dozvola jedinstveni je informacijski sustav Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine namijenjen izdavanju akata za građenje 

Kako bi unaprijedili zakonitost izrade, donošenja i provođenja akata prostornog uređenja od sredine 2014. godine u primjeni je jedinstveni informacijski sustav Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine namijenjen izdavanju akata za građenje tj. vođenju postupaka temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji  – “eDozvola”. Sustav je implementiran u upravnim odjelima županija, velikih gradova i gradova sjedišta županija koji obavljaju poslove izdavanja dozvola, izuzev  upravnih odjela Primorsko-goranske županije, Grada Zagreba i Grada Rijeke.

Podnositelji zahtjeva putem javnog portala mogu ispuniti sve potrebne podatke, omogućeno je dodavanje priloga i projekata te u svakom trenutku mogu vidjeti u kojoj je fazi rješavanje njihovih  zahtjeva.

Osnovni cilj centraliziranog sustava je podizanje razine kvalitete usluga vođenja upravnih i neupravnih postupaka kroz jednostavnu i brzu proceduru. Izgradnjom ovog sustava bitno se ubrzava postupak izdavanja akata za gradnju. Osim brzine rješavanja još je važnija kvaliteta jer ona jedina pruža pravnu sigurnost investitorima tj. podnositeljima zahtjeva. Funkcionalnosti sustava "eDozvola" osiguravaju ujednačen postupak dobivanja dokumenata za područje cijele Države, referentima omogućuju bržu obradu predmeta i efikasnije administracijske procese, ali i digitalnu arhivu svih priloga vezanih za zahtjev.

U travnju 2019. godine donesene su Izmjene Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju. Ključna izmjena zakonskih okvira bila je uvođenje sustava eKonferencije putem kojeg se digitalno podnosi, prikuplja i obrađuje sva dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole. Sam postupak izdavanja dozvola ima manje koraka, u potpunosti je digitaliziran, sadržaj potrebne dokumentacije za izdavanje dozvole se smanjio a komunikacija svih u sustavu odvija se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče.

Više informacija o sustavu "eDozvola" pročitajte na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine  

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – “eDozvola“
 

Ispunjavanje zahtjeva

Podnositeljima zahtjeva za izdavanje dozvola za gradnju i uporabu građevina, te ostalih akata, putem javnog portala omogućeno je elektroničko ispunjavanje zahtjeva, dostupni su svi službeni obrasci za podnošenje zahtjeva, podaci o nadležnim uredima za izdavanje dozvole, javnopravnim tijelima, ovlaštenim projektantima i trenutno važećim građevnim propisima. Također je raspisana procedura koja vodi kroz proces podnošenja zahtjeva te podaci o prostornim planovima.
 
Informacijski sustav "eDozvola" – Predaja zahtjeva