Kad je obrada osobnih podataka zakonita?

Saznajte u kojim slučajevima je obrada osobnih podataka zakonita 

Obrada je zakonita kad se temelji na barem jednom od pravnih temelja:

  • ako je ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
  • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora
  • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade
  • obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade
  • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.