Što učiniti u slučaju kad smatrate da je došlo do povrede vašeg prava na zaštitu osobnih podataka?

Pogledajte što učiniti ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili ako želite ostvariti svoja prava zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka