E-impuls

Najniži iznos potpore poduzetnicima kroz E-impuls je 30 tisuća kuna, a najveći 300 tisuća kuna

Cilj E-impulsa jest potaknuti što veći broj mikro i malih poduzeća da realiziraju investicije u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

2016. godine program se provodi u području maloga i srednjega poduzetništva i obrta.
 

Iznos potpore

Najniži iznos potpore koju poduzetnik ili obrtnik može ostvariti kroz E-impuls je 30.000 kuna, dok je najviši iznos potpore 300.000 kuna.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:
  • malom poduzeću 65 posto
  • mikro poduzeću 85 posto.
 

Dodatne informacije:

Europski strukturni i investicijski fondovi - E-impuls