Registracija motornih vozila

Registracija motornih vozila od 1. siječnja 2018. godine obavlja se u stanicama za tehnički pregled vozila

Registracija motornih vozila osnovni je preduvjet za njihovo sudjelovanje u prometu. 

Osim registracije vozila, stanice za tehnički pregled vozila sada obavljaju i sljedeće poslove:
 • produženje važenja prometne dozvole
 • odjavu vozila (Izjavu o mjestu čuvanja vozila možete preuzeti u našoj rubrici Dokumenti)
 • izdavanje pokusnih pločica građanima (Zahtjev za izdavanje pokusnih pločica možete preuzeti u našoj rubrici Dokumenti)  
 • izdavanje izvoznih pločica
 • izdavanje potvrda i uvjerenja o vozilima i vlasnicima vozila iz evidencije registriranih i označenih vozila, evidencije pokusnih i izvoznih pločica, osim potvrda i uvjerenja iz evidencije registriranih i označenih vozila koja se izdaju sukladno Ovršnom zakonu.
Popis stanica za tehnički pregled

Što možete obaviti u policijskim upravama/postajama

U policijskim upravama odnosno policijskim postajama i dalje će se obavljati sljedeći poslovi u vezi registracije vozila:
 • upis i brisanje mjera ograničenog raspolaganja vozilom radi zabilježbe ovrhe odnosno upisa sudskog ili javnobilježničkog osiguranja tražbine vjerovnika, upis odjave vozila nakon brisanja mjere i poziv ovršeniku radi evidentiranja odjave u prometnoj dozvoli
 • evidentiranje nestanka prometnih isprava - objava
 • izdavanje naloga za utiskivanje broja šasije
 • izdavanje uvjerenja o vlasništvu vozila po Ovršnom zakonu zbog pokretanja ovrhe
 • preuzimanje registarskih pločica oduzetih u prometu
 • izdavanje pokusnih i prenosivih pločica pravnim osobama i fizičkim osobama obrtnicima temeljem rješenja Ministarstva unutarnjih poslova. 
Registracija vozila obavlja se u ovlaštenoj stanici za tehnički pregled vozila na području u kojem vlasnik vozila ima prebivalište. Iznimno, registraciju vozila može obaviti i stanica za tehnički pregled vozila drugog registracijskog područja, ali vlasnik dobiva registarske oznake područja u kojem ima prebivalište. U ovom slučaju rok za dobivanje registarskih pločica je 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju s obzirom na to da registarske pločice s oznakom drugog registarskog područja treba naručiti.