Dostava elektroničkih isprava za registraciju vozila u Republici Hrvatskoj

Usluga omogućuje dostavu elektroničkih isprava u postupcima registracije, ispitivanja i provjere sukladnosti (homologacije) vozila

Elektronički dokumenti povezani su s određenim vozilom putem VIN oznake (broj šasije). Na taj je način omogućena automatizirana obavijest o postojanju dostavljenog elektroničkog dokumenta, njezin prikaz i preuzimanje u aplikaciji stanica za tehnički pregled tijekom 15 dana od dostave dokumenta.

Nakon uspješne prijave, unos dokumenata započinje upisom VIN oznaka vozila s kojim su povezani e-dokumenti.
Nakon unosa VIN oznake, aplikacija radi provjeru postoji li vozilo s upisanim brojem šasije u sustavu tehničkog pregleda i registracije.
Ako je vozilo pronađeno, prikazat će se njegovi osnovni podaci - marka, tip, model i godina proizvodnje.
VAŽNO: Ako je vozilo bilo ranije registrirano u Republici Hrvatskoj, a nije pronađeno, potrebno je provjeriti i pažljivo ponovno unijeti VIN oznaku, jer unesemo li  pogrešnu VIN oznaku, dokument neće biti dostupan djelatnicima stanica za tehnički pregled.
Ako se unose dokumenti za novo vozilo ili vozilo koje nije ranije registrirano u Republici Hrvatskoj, pojavit će se poruka da vozilo nije pronađeno.

Što su to elektronički potpisani dokumenti?
Pomoću e-potpisa vrši se identifikacija korisnika i provjera vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog dokumenta. E-potpis osigurava vjerodostojnost izvora i integritet sadržaja. To znači da su osigurani cjelovitost i izvornost podataka. Jednostavnom provjerom može se utvrditi jesu li ti podaci naknadno nelegalno mijenjani.

U kojem formatu moraju biti dostavljeni dokumenti?
Trenutačno je moguće prihvatiti samo dokumente u PDF-u koji su potpisani kvalificiranim potpisom ili naprednim elektroničkim potpisom izrađenim kvalificiranim certifikatom prema eIDAS uredbi.
Dokumenti moraju biti s potpisom izdavatelja dokumenta.

Što mi je potrebno da bih mogao elektronički potpisati dokument?
Da bi se elektronički dokument mogao potpisati, potrebno je imati odgovarajući certifikat koji se najčešće nalazi na smart kartici. U Hrvatskoj, svaka osobna iskaznica s čipom sadržava potpisni certifikat osobe na koju glasi. Potpisne certifikate moguće je nabaviti od kvalificiranih izdavatelja prema eIDAS uredbi (u Hrvatskoj su to FINA i AKD).

Kako potpisati elektronički dokument?
Najjednostavnije je potpisati elektronički dokument pomoću Adobe readera, besplatnog alata za čitanje PDF dokumenata, a koji u besplatnoj verziji ima i mogućnost potpisivanja dokumenata (alati…certifikati).

Jesu li skenirani dokumenti prihvatljivi u postupku registracije kao elektronički dokumenti?
Ne - skenirani dokumenti nemaju svojstva elektroničkog dokumenta, nije moguće neporecivo utvrditi tko ih je potpisao, niti jesu li mijenjani nakon potpisa.

Mogu li dostaviti kupoprodajni ugovor ili punomoć putem sustava za dostavu elektroničkih dokumenata?
Da, moguće ih je tako dostaviti ako su potpisani kvalificiranim potpisom prodavatelja ili davatelja punomoći.

Treba li vlasnik ili opunomoćenik biti prisutan u stanici za tehnički pregled ako je dostavio dokumentaciju o vozilu putem sustava za dostavu elektroničkih dokumenata?
Da. Tehnički pregled i registracijski postupci (registracija, promjena vlasnika, odjava vozila...) su upravni postupci koji se neposredno rješavaju, stoga vlasnik ili opunomoćenik mora biti prisutan u stanici za tehnički pregled kako bi podmirio propisane obveze koje se plaćaju isključivo u stanici za tehnički pregled vozila, priložio prometnu dozvolu radi ovjere produženja njezina važenja ili preuzeo novu prometnu dozvolu, odnosno odgovarajuća rješenja, uvjerenja ili zapisnike.

Mogu li poslati opoziv punomoći za registraciju vozila putem sustava za dostavu elektroničkih dokumenata?
Trenutačno nije moguće poslati opozive punomoći kroz ovaj sustav.

Opoziv punomoći, uz primjerak punomoći koja se opoziva, predaje se u bilo kojoj stanici za tehnički pregled vozila u Republici Hrvatskoj ili se dostavlja na adresu Centra za vozila Hrvatske d.d., koji opozive punomoći upisuje u evidenciju o registriranim vozilima na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.
 
VAŽNE NAPOMENE:
  • moguće je dodati dokumente isključivo u PDF formatu
  • dokumenti su raspoloživi u sustavu razmjene 15 dana nakon unosa u sustav. U tom će vremenu stanice za tehnički pregled, prilikom obavljanja tehničkog pregleda ili registracijskih postupaka za to vozilo, biti obaviještene o postojanju e-dokumenata i bit će ih u mogućnosti pregledati i trajno pohraniti u dosje vozila u izvornom obliku - ako je to potrebno
  • nakon 15 dana e-dokumenti se nepovratno brišu iz sustava razmjene
  • ako VIN broj nije dobro upisan, dokument se neće prikazati u stanicama za tehnički pregled. Potrebno je, stoga, pažljivo upisati VIN oznaku vozila.