Prava za vrijeme nezaposlenosti

Za vrijeme nezaposlenosti imate - pod određenim uvjetima - pravo na novčanu naknadu, mirovinsko osiguranje i različite vrste novčane pomoći

Za vrijeme nezaposlenosti imate - pod određenim uvjetima - pravo na novčanu naknadu, mirovinsko osiguranje i različite vrste novčane pomoći. 

Za vrijeme nezaposlenosti imate pravo na:
  • novčanu naknadu 
  • mirovinsko osiguranje
  • novčanu pomoć i naknadu troškova prijevoza za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja na radnom mjestu
  • jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova
  • novčanu pomoć za osobe osigurane na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.

Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti 

Pravo na novčanu naknadu stječete pod uvjetom da u trenutku prestanka radnog odnosa ili samostalne djelatnosti imate najmanje devet mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. 

Da biste ostvarili to pravo, morate se u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa ili prestanka obavljanja samostalne djelatnosti odnosno prestanka privremene nesposobnosti za rad odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta prijaviti područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i podnijeti zahtjev za novčanu naknadu. 

Pravo na novčanu naknadu ne možete ostvariti ako vam je radni odnos prestao vlastitom krivnjom ili voljom, a samostalna djelatnost bez opravdanog razloga.

Mirovinsko osiguranje

Pravo na mirovinsko osiguranje imate ako ste ostvarili pravo na novčanu naknadu i ako ispunjavate uvjet godina života za stjecanje prava na starosnu mirovinu, dok ne steknete prvi uvjet mirovinskog staža za starosnu mirovinu, ali najdulje u trajanju pet godina

Novčana pomoć i naknada troškova prijevoza za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja na radnom mjestu 

Ako vas je HZZ uputio na obrazovanje i osposobljavanje koje sam organizira odnosno čije troškove snosi, imate u tijeku trajanja obrazovanja i osposobljavanja pravo na novčanu pomoć i naknadu troškova prijevoza za vrijeme tog obrazovanja razmjerno broju dana prisutnosti na obrazovanju i osposobljavanju.

Jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova 

U slučaju da vam HZZ ne može osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta ili boravišta, a sami ili preko HZZ-a nađete posao u drugom mjestu, imate pravo na jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova za sebe, (izvan)bračnog druga i djecu od mjesta prebivališta ili boravišta do mjesta zaposlenja.

Novčana pomoć za osobe osigurane na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

Stalni sezonac je osoba osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, osoba koja je provela na radu najmanje šest mjeseci kod istog poslodavca u kontinuitetu i koja će kod tog poslodavca raditi najmanje jednu sezonu. Stalni sezonac ima pravo na novčanu pomoć najduže za razdoblje od 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja. Pravo na novčanu pomoć ima stalni sezonac kojem HZZ odobri i sufinancira troškove produženog mirovinskog osiguranja sukladno uvjetima i načinu korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja. Zahtjev za novčanu pomoć stalni sezonac može podnijeti HZZ-u u roku od 30 dana od dana stjecanja statusa osiguranika produženog mirovinskog osiguranja.