Vaučer

Vaučer predstavlja financijski instrument dodjele javnih sredstava za obrazovanje odraslih

 • Vaučere mogu koristiti sve nezaposlene i zaposlene osobe s navršenih 15 godina života te minimalno završenim osnovnim obrazovanjem kojima se dodjelom vaučera osigurava stjecanje potrebnih vještina za razvoj karijere, zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta.
 • Korisnik samostalno bira obrazovni program i pružatelja obrazovanja
 • Trošak programa obrazovanja u iznosu odobrenog vaučera isplaćuje se izravno odabranom pružatelju usluge obrazovanja
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kontinuirano radi na poboljšanju usklađivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada
 • Jedan od ključnih mehanizma za usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada odnosno sinergiju tržišta rada i obrazovnog sustava je Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) u okviru kojeg se na temelju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija izrađuju obrazovni programi koji svojim ishodima vode do potrebnih vještina. Upravo se standardom zanimanja, ispitivanjem tržišta rada (poslodavci i zaposlenici) definiraju ključni poslovi i vještine potrebne za obavljanje određenog zanimanja.
Sustav vaučera
 • Sustav omogućuje stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija.
 • Obrazovni programi za stjecanje vještina su tražene na tržištu rada i izravno mogu unaprijediti zapošljivost i produktivnost na tržištu rada.
 • Svi obrazovni programi koji se financiraju putem vaučera moraju biti odobreni u skladu sa procedurom HKO-a.
 • Odobreni vaučer se može aktivirati u roku od 4 mjeseca od datuma odobrenja zahtjeva.
 • Sustav je aplikativno podržan te se provodi s minimalnim administriranjem.
 • Razvoj sustava vaučera prepoznat je i od strane Europske komisije te su u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurana značajna financijska sredstva.

Trajanje programa

Programi obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad do i na sekundarnoj razini obrazovanja mogu se provoditi do 1/3 vremena dulje od vremena potrebnog za provedbu programa određenog na temelju satnice, a najdulje do 10 mjeseci.
Izuzetak su programi za stjecanje cjelovitih kvalifikacija u koje se uključuju isključivo korisnici programa Posao+ i koji mogu trajati najdulje do 24 mjeseca. Praktična nastava za korisnike programa Posao+ može se odvijati kroz radni odnos s poslodavcem. Poslodavcu se za vrijeme trajanja praktične nastave može odobriti korištenje potpore za zapošljavanje.
Programi obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad na tercijarnoj razini obrazovanja mogu se provoditi do 1/3 vremena dulje od vremena potrebnog za provedbu programa određenog na temelju satnice, a najdulje do 12 mjeseci.
Programi učenja hrvatskog kao stranog jezika provode se u trajanju od najmanje 70 sati, s razdobljem provedbe ne duljim od 1/3 vremena potrebnog za provedbu programa određenog na temelju satnice.

Korisnik vaučera ne može biti:
 • osoba koja se nalazi u sustavu redovitog odgoja i obrazovanja (učenik),
 • osoba koja se nalazi u sustavu visokog obrazovanja i znanosti (student, uključujući izvanredne studente i polaznike poslijediplomskih studija),
 • osoba koja je korisnik mirovine prema općem propisu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,
 • osoba strani radnik iz trećih zemalja koja radi na području Republike Hrvatske na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, osim u svrhu uključivanja u program učenja hrvatskog kao stranog jezika, te
 • osoba koja je zaposlenik državne ili javne službe te sudjeluje ili je sudjelovala u uspostavi ili provedbi obrazovanja putem sustava vaučera.