(2) significant security level

Delivery of electronic documents for vehicle registration in the Republic of Croatia

Delivery of electronic documents for vehicle registration in the Republic of Croatia

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens, for business users
Security level: (2) significant security level

e-Autoškole

Usluga omogućava pravnim osobama i obrtnicima predaju zahtjeva za otvaranjem nove autoškole ili promjenu/brisanje postojeće autoškole.

Users: for business users
Security level: (2) significant security level

e-Culture

e-Culture, Digitalization of Cultural Heritage

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Detectives

The application allows requsts for: - issuing an autorisation to perform the activities of a private detective - taking the examination of professional competence for a private detective - the recognition of foreign professional qualifications - issuing an autorisation to perform detective activities for company or a solo trader

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Dječja kartica - Mudrica

Usluga omogućava roditeljima da zatraže digitalnu dječju karticu, na temelju koje ostvaruju mogućnost na povoljniji pristup robama i uslugama.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Inženjeri elektrotehnike

Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Inženjeri građevinarstva

Usluga omogućava osobama građevinske struke pribavljanje potvrda (dokaza) o upisu u Imenike/Upisnike/Evidencije i druge postupke vezane uz Imenike/Upisnik/Evidencije.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Komunikacija

Usluga omogućava komuniciranje sa sudovima u elektroničkom obliku, odnosno slanje i zaprimanje elektronički potpisanih dokumenata na sud te uvid u status predmeta.

Users: for citizens, for business users
Security level: (2) significant security level

e-Konzervatorska lokacijska informacija

Usluga namijenjena zainteresiranim građanima i projektantima daje iscrpan, ujedno i pregledan prikaz mjera zaštite i prihvatljivih promjena za sve graditeljske i ostale povijesne strukture (zgrade, sklopovi, trgovi, ulice, perivoji) koje su zaštićene kao kulturno dobro.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

eObnova

Usluga omogućava vlasnicima i suvlasnicima potresom oštećenih kuća i zgrada podnošenje zahtjeva za obnovu ili novčanu pomoć elektroničkim putem bez potrebe za prikupljanjem dokumenata i podloga u papirnatom obliku ili fizičkim odlascima u nadležne urede.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Osiguranje radničkih tražbina

Usluga omogućava radnicima poslodavca u stečaju podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (obrazac RPS-01). Zahtjev se podnosi Agenciji za osiguranje radničkih tražbina, o kojem se odlučuje rješenjem u upravnom postupku.

Users: for EU cross-border cooperation
Security level: (2) significant security level

e-Ovrhe

Usluga omogućava podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, podnošenje naknadnih ispravaka i dopuna te praćenje statusa postupka.

Users: for citizens, for business users
Security level: (2) significant security level

e-postani policajac-policajka

Usluga omogućava prijavu fizičkih osoba na natječaj MUP RH za školovanje koje se vrši u sklopu "Policijske akademije" i to za srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikaciju za zvanje policajac.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Prijava vjenčanja

Usluga omogućava ženiku i nevjesti podnošenje prijave o namjeri sklapanja braka u građanskom obliku, rezervaciju termina i lokacije u službenim prostorijama te online plaćanje upravnih pristojbi.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Prijava životnog partnerstva

Usluga omogućava partnerima da podnesu prijavu namjere sklapanja životnog partnerstva u službenim prostorijama.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

eTurizam

Hrvatski digitalni turizam (eTurizam) predstavlja jedinstveni projekt Ministarstva turizma i sporta koji prvi puta u Republici Hrvatskoj objedinjuje sve usluge u turizmu na jednom mjestu u formi jedinstvenog suvremenog informacijskog sustava, te ih čini dostupnim korisnicima u svako doba dana i noći, on line.

Users: for citizens, for business users
Security level: (2) significant security level

EU digitalna COVID potvrda

Usluga omogućava građanima RH izdavanje digitalne potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju za fizičke osobe tijekom epidemije bolesti COVID-19.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Upravni postupak

Informacija o promjenama u upravnim predmetima dostavlja se strankama i osobama ovlaštenim za zastupanje u nekom upravnom postupku. Dostupni su samo predmeti tijela koja su integrirana sa sustavom ZUP-IT.

Users: for citizens, for business users
Security level: (2) significant security level

e-Usluge HZMO-a

Ovom uslugom omogućava se podnošenje zahtjeva za ostvarivanje različitih prava za čije je rješavanje nadležan Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (prava iz mirovinskog osiguranja, doplatak za djecu, nacionalna naknada, izdavanje prenosivog dokumenta A1).

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Visitor

Checking in and checking out of visitors in Croatia by citizens owning and renting estates in Croatian for tourism purposes.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (2) significant security level

Izdavanje elektroničke isprave Grada Zagreba

Usluga korisniku omogućava pristup svim e-uslugama i elektroničkim ispravama od strane Grada Zagreba.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Kalendar plaćanja obveznih naknada

Usluga omogućuje poslovnim subjektima pregled naknada i davanja koje su obvezni plaćati, s iznosima i rokovima za njihovo podmirenje te pripremu podataka/naloga za plaćanje.

Users: for business users
Security level: (2) significant security level

Moja mreža - HEP Operatora distribucijskog sustava

Usluga omogućava dostavu očitanja mjernih uređaja električne energije, pregled potrošnje (kWh) te novim i postojećim korisnicima mreže predaju zahtjeva za priključenje na elektroenergetsku mrežu, preuzimanje izlaznih dokumenata kao i druge informacije vezane za priključak električne energije.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Obavijest o prekršaju u prometu

Usluga omogućava pregled obavijesti o prekršaju i fotografije prekršaja, te dostavu podataka o vozaču vozila snimljenog u prekršaju.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Otočna iskaznica

Usluga omogućava korisnicima koji ostvaruju pravo na povlašteni prijevoz u obalnom linijskom pomorskom prometu: uvid u aktivne otočne iskaznice, pregled ostvarenih putovanja, podnošenje e-zahtjeva za izdavanje otočne iskaznice za osobu, podnošenje e-zahtjeva za izdavanje otočne iskaznice za vozilo, pregled podnesenih zahtjeva, administriranje korisničkih podataka.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila

Usluga Prijava obračuna posebnog poreza na motorna vozila omogućava podnošenje obrasca prijave i pratećih priloga, preuzimanje rješenja i dostavu dokaza o plaćanju posebnog poreza. U usluzi je omogućeno slanje OV1 obrasca za prijavu naknade za gospodarenje otpadnim vozilima, preuzimanje rješenja i dostava potvrde o uplati naknade. Sve obavijesti vezane za status porezne prijave dostavljaju se u korisnički pretinac, a porezno rješenje i rješenje o naplati naknade za gospodarenje otpadnim vozilima dostavljaju se u aplikaciju u kojoj su podneseni porezna prijava i obrazac OV1.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Portal zdravlja

Na Portalu zdravlja možete pregledati posjete liječnicima primarne zdravstvene zaštite, specijalističke nalaze/otpusna pisma, podatke o lijekovima/terapijama, laboratorijske nalaze iz laboratorija primarne zdravstvene zaštite, izabrane liječnike te narudžbe na specijalističke preglede. Kroz uslugu je moguće obnoviti recepte za lijekove. Također, omogućeno je naručivanje za cijepljenje, uvid u podatke o cijepljenju i uvid u rezultate testiranja na SARS-COV-2.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Postupci vezani uz članstvo Hrvatske komore arhitekata

Korisniku se omogućava pristup zahtjevima Hrvatske komore arhitekata, predaja zahtjeva za dobivanje ovlaštenja i za registraciju samostalne djelatnosti.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (2) significant security level

Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera strojarstva

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za upis u imenike, upisnike i evidencije koje vodi Hrvatska komora inženjera strojarstva. U usluzi je moguće dobiti elektronički zapis iz službenih evidencija.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

Usluga omogućava osobama geodetske struke pribavljanje potvrda (dokaza) o upisu u Imenik/Evidencije i druge postupke vezane uz Imenik/Evidencije.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Potvrde iz Registra osoba s invaliditetom

Usluga omogućava pribavljanje elektroničkih potvrda iz Registra osoba s invaliditetom u svrhu zapošljavanja, potvrda u svrhu subvencioniranja kredita te potvrda o upisu u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Register of tax Advisors

The service enables natural and legal persons to submit applications for entry in the register of tax advisors.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (2) significant security level

SKDD e-Ulagatelj

Usluga omogućava provjeru stanja vrijednosnih papira, pregled općih podataka, pregled isplaćenih i neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, pregled tereta, narudžba i preuzimanje određenih izvještaja/obavijesti, promjena PIN-a i PUK-a, promjena dopisne adrese i adrese oporezivanja, pregled i potvrde vezanih uz zahtjeve za registraciju.

Users:
Security level: (2) significant security level

START Plus

The service enables the submission of applications for the licenses required for certain activities in the field of climate change and protection of the ozone layer, and in the field of air protection, international road transport, internal road transport and real estate transactions as well as downloading licenses in electronic form.

Users: for citizens, for business users
Security level: (2) significant security level

START-starting a business electronically

The service enables starting a business for limited liability company (d.o.o.), simple limited liability company (j.d.o.o.) and craft. It is possible to register a company in the Court Registry/a craft in the Crafts Register, make an entry with the Croatian Bureau of Statistics, Register of Taxpayers and the VAT system and/or request the allocation of a VAT ID number at the Tax Administration, register a business entity in the system pension insurance and open a transaction account in the selected bank.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level