(2) significant security level

Delivery of electronic documents for vehicle registration in the Republic of Croatia

Delivery of electronic documents for vehicle registration in the Republic of Croatia

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Detektivi

Usluga omogućava predaju zahtjeva za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova privatnog detektiva, polaganje stručnog ispita, priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, izdavanje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti pravnim osobama ili obrtnicima.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Dječja kartica

Usluga omogućava roditeljima da zatraže digitalnu dječju karticu, na temelju koje ostvaruju mogućnost na povoljniji pristup robama i uslugama.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

eHzmo - doplatak za djecu

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) za priznavanje prava na doplatak za djecu.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

eHzmo-zahtjev za nacionalnu naknadu

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

eObnova

Usluga omogućava vlasnicima i suvlasnicima potresom oštećenih kuća i zgrada podnošenje zahtjeva za obnovu ili novčanu pomoć elektroničkim putem bez potrebe za prikupljanjem dokumenata i podloga u papirnatom obliku ili fizičkim odlascima u nadležne urede.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Osiguranje radničkih tražbina

Usluga omogućava radnicima poslodavca u stečaju podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (obrazac RPS-01). Zahtjev se podnosi Agenciji za osiguranje radničkih tražbina, o kojem se odlučuje rješenjem u upravnom postupku.

Users: for EU cross-border cooperation
Security level: (2) significant security level

e-Prijava vjenčanja

Usluga omogućava ženiku i nevjesti podnošenje prijave o namjeri sklapanja braka u građanskom obliku, rezervaciju termina i lokacije u službenim prostorijama te online plaćanje upravnih pristojbi.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

EU digitalna COVID potvrda

Usluga omogućava građanima RH izdavanje digitalne potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju za fizičke osobe tijekom epidemije bolesti COVID-19.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Visitor

Checking in and checking out of visitors in Croatia by citizens owning and renting estates in Croatian for tourism purposes.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Zahtjev za invalidsku mirovinu

Uslugom se omogućuje podnošenje zahtjeva Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za priznanje prava na invalidsku mirovinu.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Zahtjev za obiteljsku mirovinu iza korisnika mirovine

Uslugom se omogućuje podnošenje zahtjeva HZMO-u za priznanje prava na obiteljsku mirovinu iza smrti korisnika mirovine.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Zahtjev za obiteljsku mirovinu iza osiguranika

Uslugom se omogućuje podnošenje zahtjeva HZMO-u za priznanje prava na obiteljsku mirovinu iza smrti osiguranika.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Zahtjev za privremenu invalidsku mirovinu

Uslugom se omogućuje podnošenje zahtjeva Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za priznanje prava na privremenu invalidsku mirovinu.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Zahtjev za starosnu/prijevremenu starosnu mirovinu

Uslugom se omogućuje podnošenje zahtjeva Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za priznavanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Izdavanje elektroničke isprave Grada Zagreba

Usluga korisniku omogućava dohvat elektroničkih isprava izvatka procjene nekretnina koje su mu izdane unutar Grada Zagreba.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Obavijest o prekršaju u prometu

Usluga omogućava pregled obavijesti o prekršaju i fotografije prekršaja, te dostavu podataka o vozaču vozila snimljenog u prekršaju.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Otočna iskaznica

Usluga omogućava korisnicima koji ostvaruju pravo na povlašteni prijevoz u obalnom linijskom pomorskom prometu: uvid u aktivne otočne iskaznice, pregled ostvarenih putovanja, podnošenje e-zahtjeva za izdavanje otočne iskaznice za osobu, podnošenje e-zahtjeva za izdavanje otočne iskaznice za vozilo, pregled podnesenih zahtjeva, administriranje korisničkih podataka.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Otvorene narudžbe

Osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje mogu dohvatiti informacije o otvorenim narudžbama osiguranika na zdravstvene postupke u zdravstvenim ustanovama, slanje zahtjeva za otkazivanjem narudžbe. Također je omogućena pretraga slobodnih termina.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila

Usluga omogućuje fizičkim osobama koje su odabrale utvrđivanje porezne obveze pomoću Tablice 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila obavljanje cijelog postupka prijave, obračuna i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, naknade za gospodarenje otpadnim vozilima.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Portal zdravlja

Na Portalu Zdravlja možete pregledati posjete liječnicima primarne zdravstvene zaštite, specijalističke nalaze/otpusna pisma, podatke o lijekovima/terapijama, laboratorijske nalaze iz laboratorija primarne zdravstvene zaštite, izabrane liječnike te narudžbe na specijalističke preglede. Omogućava korištenje usluge Obnova lijekova te Pregled i otkazivanje narudžbi na specijalističke preglede i pretrage.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Postupci vezani uz članstvo Hrvatske komore arhitekata

Korisniku se omogućava pristup zahtjevima Hrvatske komore arhitekata, usluga omogućava predaju zahtjeva za dobivanje ovlaštenja, za registraciju samostalne djelatnosti

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (2) significant security level

Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike

Usluga omogućava pristup svim uslugama koje pruža Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva

Usluga omogućava osobama građevinske struke pribavljanje potvrda (dokaza) o upisu u Imenike/Upisnike/evidencije i druge postupke vezane uz Imenike/Upisnik/evidencije

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera strojarstva

Usluga omogućava vođenje postupaka vezanih za članstvo u Hrvatskoj komori inženjera strojarstva

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

Usluga omogućava osobama geodetske struke pribavljanje potvrda (dokaza) o upisu u Imenik/evidenciju(e) i druge postupke vezane uz Imenik/evidenciju(e)

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Potvrde iz Registra osoba s invaliditetom

Usluga omogućava pribavljanje elektroničkih potvrda iz Registra osoba s invaliditetom u svrhu zapošljavanja, potvrda u svrhu subvencioniranja kredita te potvrda o upisu u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Realizirani recepti

Osiguranici pomoću usluge mogu dohvatiti informacije o realiziranim receptima za koje su Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u proteklih šest mjeseci izdani računi.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

SKDD e-Ulagatelj

Usluga omogućava provjeru stanja vrijednosnih papira, pregled općih podataka, pregled isplaćenih i neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, pregled tereta, narudžba i preuzimanje određenih izvještaja/obavijesti, promjena PIN-a i PUK-a, promjena dopisne adrese i adrese oporezivanja, pregled i potvrde vezanih uz zahtjeve za registraciju.

Users:
Security level: (2) significant security level