(1) low security level

AAI@EduHr

Croatian Higher Education and Research Identity Federation Service

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

Application into graduate study programmes

Application into graduate study programmes

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

Burza rada

Unos i objava životopisa nezaposlene osobe/tražitelja zaposlenja u bazu podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kako bi isti mogle pregledavati poslodavci kod traženja radnika. Moguće je i pregled vlastitih podataka iz evidencije HZZ-a.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Aplikacija za prijavu polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Podnošenje zahtjeva za prijavu polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Blokade

Usluga omogućava dohvat informacije iz sustava provedbe ovrhe na novčanim sredstvima.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Class Register

e-Class Register

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)

Usluga omogućava dohvat elektroničkog zapisa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Omogućen je pristup evidencijama osiguranika i podnošenje zahtjeva za elektronički zapis o radnopravnom statusu (e-radna knjižica).

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

e-Matične knjige

Pomoću usluge možete preuzeti elektronički zapis Domovnice, Rodnog lista, Vjenčanog lista, Potvrde o životnom partnerstvu ili Izvatka iz Matice Rođenih.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Nautics

The service enables online arrival notification of a foreign vessel or a Croatian boat in Croatian territorial waters with the purpose of payment of the safety of navigation fees and downloading the electronic receipt as proof of payment.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

e-Obrt

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za iniciranje postupka osnivanja obrta bez odlaska u nadležna registarska tijela, dobivanje službenih dokumenata u korisnički pretinac, preuzimanje službenih dokumenata iz sustava obrtnog registra, kao i podnošenje zahtjeva za provođenje statusnih promjena u Obrtnom registru za postojeće obrte.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

ePodnesak Ministarstva znanosti i obrazovanja

Usluga omogućava fizičkim i pravnim osobama registraciju poslovnog nastana iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, predaju ostalih podnesaka elektroničkim putem, pregled podnesaka, obavještavanje o njihovom zaprimanju i urudžbiranju u Korisnički pretinac.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

ePorezna

ePorezna je elektronička usluga Ministarstva financija - Porezne uprave koja svim građanima omogućuje elektroničku komunikaciju s Poreznom upravom.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Potvrde iz mirovinskog sustava

Usluga omogućava dohvat Potvrda o stažu i plaći, Obavijesti o drugom dohotku, Potvrda o statusu umirovljenika.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Prijavnice Ministarstva kulture i medija

Usluga za korisnike/prijavitelje na javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi iz djelokruga Ministarstva kulture i medija RH.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Razmjena studentskih ocjena

Studentima usluga omogućava preuzimanje njihovih prijepisa ocjena ostvarenih na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj i slanje drugom visokom učilištu.

Users:
Security level: (1) low security level

eSavjetovanja

Aplikacija e-Savjetovanja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Seafarer

The service enables submission of exam application for boat skipper. Upon passing the exam, the candidate will receive a certificate of competency for boat skipper.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

E-upisi u odgojno-obrazovne ustanove

Podnošenje i praćenje statusa zahtjeva za upis djeteta u ustanove ranog i predškolskog obrazovanja (upis djeteta u dječji vrtić).

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-usluge Grada Bjelovara

Usluga omogućuje građanima Grada Bjelovara prijavu za dodjelu studentskih stipendija i jednokratne potpore za udruge u periodu kada su otvoreni.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Usluge MUP-a

Usluge omogućavaju pribavljanje elektroničkih zapisa iz službenih evidencija Ministarstva unutarnjih poslova: uvjerenje o prebivalištu, uvjerenje o boravištu te uvjerenje o vlasništvu cestovnih vozila. e-Usluga MUP-a omogućavaju i pribavljanje elektroničkih zapisa na zahtjev roditelja za maloljetno dijete.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Usluge socijalna skrb

Usluga omogućava dobivanje potvrda je li građanin korisnik prava i/ili usluga u centru za socijalnu skrb. Omogućena je predaja zahtjeva za priznavanje prava na osobnu invalidninu (odrasla osoba), za priznavanje prava na osobnu invalidninu (dijete), za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu (odrasla osoba) i za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu (dijete).

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Usluge Središnjeg registra osiguranika - REGOS

Usluga omogućava dohvat Izvješća o primicima i plaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja JOPPD, pregled podataka o plaćama i naknadama plaće, podataka o uplaćenom doprinosu za II. stup mirovinskog osiguranja, izdavanje duplikata prijave u obvezni mirovinski fond

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Vessels

e-Vessel is an electronic service intended for owners of Croatian flagged vessels, which: provides the possibility to search and view data from the Register of Ships; enables owners of vessels insight into complete information on their vessels, fees and charges invoiced, technical inspections conducted and enables owners of vessels to submit an application for a regular technical inspection.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level
Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Geoportal Jaska

Građani će na Geoportalu Grada Jastrebarsko moći priložiti zahtjev za promjenu podataka vezanih uz komunalnu naknadu, prijaviti problem/nedostatak u komunalnoj infrastrukturi i predložiti izmjenu lokalnih prostornih planova.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level
Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

HZMO e-Services

HZMO e-Services (electronic employment status record, and other services)

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

Kalkulator doplatka za djecu

Kalkulator omogućava građanima da putem ove aplikacije izračunaju uvjet dohodovnog cenzusa, pripadajuću svotu doplatka za djecu ovisno o utvrđenom cenzusu i dodatak za treće i četvrto dijete prema odredbama Zakona o doplatku za djecu

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Komunalne usluge i naknade

Korisnik usluga Zagrebačkog holdinga može odabrati na koji način će primati Jedinstvenu uplatnicu, kuvertiranu na kućnu adresu ili u korisnički pretinac. Usluga će pružati uvid u podatke s uplatnica i stanje duga.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Korisnički pretinac

Korisnički pretinac je sigurno mjesto za pregled i upravljanje porukama koje Vama upućuju tijela javnog sektora. Omogućuje i uključenje obavijesti o prispjeloj poruci u korisnički pretinac.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Moj OIB

Evidencija o osobnim identifikacijskim brojevima - OIB-ovima je jedinstveno mjesto stalno ažurnih podataka o osobama. Možete dohvatiti elektronički zapis o vlastitim podacima pohranjenim u bazi podataka.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Moj profil

Usluga omogućava administraciju korisničkog računa, dodavanje prečica na najčešće korištene usluge, uključenje automatskih pristanaka za razmjenu osobnih podataka kod korištenja usluga, pregled povijesti pristupa, pregled korištenja vjerodajnica.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Moj račun - Gradska plinara Zagreb-Opskrba

Usluga omogućava praćenje stanja računa za plin, preuzimanje računa u pdf formatu, dojavu stanja plinomjera, odabir načina dostave računa, informativni izračun troškova potrošnje, postavljanje upita, predaju zahtjeva za mjesečni obračun potrošnje plina i sl.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Moj račun - REGOS

Članovima obveznog mirovinskog fonda moguć je uvid u stanje i promet osobnog računa u Središnjem registru osiguranika - REGOS, dohvat duplikata prijave u obvezni mirovinski fond, pregled izvješća o primicima i plaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja - JOPPD, dohvat potvrda o članstvu u obveznom mirovinskom fondu, dohvat potvrda o vlasništvu udjela obračunskih jedinica

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

MojZagreb

Usluga građanima Grada Zagreba omogućava jedinstvenu točku mobilnog i web pristupa raznim e-uslugama Grada Zagreba.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

My EHIC - My Healthcare Costs

My EHIC and My Healthcare Costs

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

Online Tečajevi Srca

Usluga omogućava svim zainteresiranim korisnicima da putem sustava za e-učenje Tečajeva Srca bez naknade pristupaju tečajevima koje izrađuje Sveučilišni računski centar. Tečajevi su namijenjeni svima koji žele proširiti svoje znanje iz područja uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Portal MJERE - očuvanje gospodarske aktivnosti i likvidnosti

Pomoću usluge je gospodarskim subjektima omogućeno elektroničko podnošenje prijave na mjere: krediti za likvidnost i radni kapital, odgoda plaćanja kredita, reprogram kredita.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Predaja zahtjeva hrvatskih branitelja i članova obitelji

Usluga omogućava fizičkim korisnicima predaju zahtjeva za otkup stana ili kuće pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Pregled izabranog liječnika

Usluga omogućava uvid osiguranicima u podatke o izabranim liječnicima primarne zdravstvene zaštite prema tipu djelatnosti: opća/obiteljska medicina, dentalna medicina, ginekologija i pedijatrija.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Real Property Registration and Cadastre Joint Information System - JIS OSS

It allows users to submit land registry (LR) extracts from the main book or book of deposited contracts for real estate rights. Digitally signed documents are created and downloaded in OSS system with payment of fees.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

Registar birača

Registar birača služi za provjeru svog upisa u registar birača Republike Hrvatske.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Registar birača - e-Privremeni upis

Ovom uslugom možete elektronički zatražiti promjenu mjesta glasovanja u RH i inozemstvu te se elektronički registrirati za glasovanje (osobe bez osobne iskaznice RH). Usluga je dostupna prije izbora/referenduma, u razdoblju od stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora/referenduma pa do najkasnije 10 dana prije dana određenog za izbore/referendum.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Registracija objekata koji pružaju uslugu smještaja strancima

Usluga omogućava vlasnicima apartmana, hotela ili odgovornim osobama u hotelima da u elektronskom obliku predaju zahtjev za registraciju objekta u kojem se pruža usluga smještaja stranim gostima, provjeru statusa podnijetog zahtjeva. Nakon registracije objekta, usluga omogućuje promjenu ili ispravak kontakt podataka ili podataka vezanih uz registrirani objekt

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Registracija operatora bespilotnih zrakoplova

Prijava operatora bespilotnih zrakoplova i pronalaženje informacija vezanih za sustave bespilotnih zrakoplova

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Registri neprofitnih pravnih osoba

Usluga omogućava dohvat elektroničkih zapisa iz Registra udruga RH, Registra stranih udruga u RH, Registra političkih stranaka RH, Regisra zaklada RH, Registra stranih zaklada u RH, Evidencije pravnih osoba Katoličke Crkve u RH, Evidencije vjerskih zajednica u RH, Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Uvid u Registar stvarnih vlasnika

Usluga omogućava uvid u podatke o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima konkretnog pravnog subjekta.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Usluga omogućava predaju zahtjeva za Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak u svrhu zasnivanja radnog odnosa, ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, za ostvarivanje mirovinskih, zdravstvenih i prava osoba s invaliditetom ili za ostale svrhe. Po obradi, uvjerenja se šalju u Korisnički pretinac osobe.

Users: for citizens, for business users
Security level: (1) low security level

Uvjerenje iz kaznene evidencije

Usluga omogućava predaju zahtjeva za Uvjerenje iz kaznene evidencije. Po obradi, uvjerenja se šalju u Korisnički pretinac osobe.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Vodne usluge Međimurskih voda

Usluga omogućava fizičkim osobama za potrošna mjesta označena njihovim OIB-om: pregled zaduženja i uplata, pregled upisanih stanja brojila, ispis računa.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Zastupanje i kolektivno ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva

Podnošenje prijave za polaganje ispita za ovlaštenog zastupnika u području prava industrijskog vlasništva; podnošenje zahtjeva za upis u Registar ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskog vlasništva; podnošenje e-zahtjeva za upis promjene podataka u Registru ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskog vlasništva; podnošenje e-zahtjeva za izdavanje odobrenja za kolektivno ostvarivanje autorskog ili srodnih prava

Users:
Security level: (1) low security level