Obitelj i život

e-Novorođenče

Usluga omogućava roditeljima upisati ime djeteta i regulirati status rođenog djeteta u državnim evidencijama.

Users: for citizens
Security level: (3) high security level

e-Dječja kartica - Mudrica

Usluga omogućava roditeljima da zatraže digitalnu dječju karticu, na temelju koje ostvaruju mogućnost na povoljniji pristup robama i uslugama.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Prijava vjenčanja

Usluga omogućava ženiku i nevjesti podnošenje prijave o namjeri sklapanja braka u građanskom obliku, rezervaciju termina i lokacije u službenim prostorijama te online plaćanje upravnih pristojbi.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Prijava životnog partnerstva

Usluga omogućava partnerima da podnesu prijavu namjere sklapanja životnog partnerstva u službenim prostorijama.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Potvrde iz Registra osoba s invaliditetom

Usluga omogućava pribavljanje elektroničkih potvrda iz Registra osoba s invaliditetom u svrhu zapošljavanja, potvrda u svrhu subvencioniranja kredita te potvrda o upisu u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Matične knjige

Pomoću usluge možete preuzeti elektronički zapis domovnice, rodnog lista, vjenčanog lista, potvrde o životnom partnerstvu ili izvatka iz matice rođenih.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-usluge Grada Bjelovara

Usluga omogućuje građanima Grada Bjelovara prijavu za dodjelu studentskih stipendija i jednokratne potpore za udruge u periodu kada su otvoreni.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Usluge socijalna skrb

Usluga omogućava dobivanje potvrda je li građanin korisnik prava i/ili usluga iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Omogućena je predaja zahtjeva za priznavanje prava na osobnu invalidninu (odrasla osoba), za priznavanje prava na osobnu invalidninu (dijete), za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu (odrasla osoba), za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu (dijete) i za priznavanje prava na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Kalkulator doplatka za djecu

Kalkulator omogućava građanima da putem ove aplikacije izračunaju uvjet dohodovnog cenzusa, pripadajuću svotu doplatka za djecu ovisno o utvrđenom cenzusu i dodatak za treće i četvrto dijete prema odredbama Zakona o doplatku za djecu.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level