Obitelj i život

e-Novorođenče

Usluga omogućava roditeljima upisati ime djeteta i regulirati status rođenog djeteta u državnim evidencijama.

Users: for citizens
Security level: (3) high security level

e-Dječja kartica - Mudrica

Usluga omogućava roditeljima da zatraže digitalnu dječju karticu, na temelju koje ostvaruju mogućnost na povoljniji pristup robama i uslugama.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

eHzmo - doplatak za djecu

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) za priznavanje prava na doplatak za djecu.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

eHzmo-zahtjev za nacionalnu naknadu

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Prijava vjenčanja

Usluga omogućava ženiku i nevjesti podnošenje prijave o namjeri sklapanja braka u građanskom obliku, rezervaciju termina i lokacije u službenim prostorijama te online plaćanje upravnih pristojbi.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Prijava životnog partnerstva

Usluga omogućava partnerima da podnesu prijavu namjere sklapanja životnog partnerstva u službenim prostorijama.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Potvrde iz Registra osoba s invaliditetom

Usluga omogućava pribavljanje elektroničkih potvrda iz Registra osoba s invaliditetom u svrhu zapošljavanja, potvrda u svrhu subvencioniranja kredita te potvrda o upisu u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Zahtjev za izdavanje iskaznice za pomorski prijevoz osoba s invaliditetom

Usluga omogućava ostvarivanje prava osoba s invaliditetom na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prometu.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Matične knjige

Pomoću usluge možete preuzeti elektronički zapis domovnice, rodnog lista, vjenčanog lista, potvrde o životnom partnerstvu ili izvatka iz matice rođenih.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-usluge Grada Bjelovara

Usluga omogućuje građanima Grada Bjelovara prijavu za dodjelu studentskih stipendija i jednokratne potpore za udruge u periodu kada su otvoreni.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Usluge socijalna skrb

Usluga omogućava dobivanje potvrda je li građanin korisnik prava i/ili usluga u centru za socijalnu skrb. Omogućena je predaja zahtjeva za priznavanje prava na osobnu invalidninu (odrasla osoba), za priznavanje prava na osobnu invalidninu (dijete), za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu (odrasla osoba) i za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu (dijete).

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Kalkulator doplatka za djecu

Kalkulator omogućava građanima da putem ove aplikacije izračunaju uvjet dohodovnog cenzusa, pripadajuću svotu doplatka za djecu ovisno o utvrđenom cenzusu i dodatak za treće i četvrto dijete prema odredbama Zakona o doplatku za djecu.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level