Aktivno građanstvo

e-Culture

e-Culture, Digitalization of Cultural Heritage

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Prijavnice Ministarstva kulture i medija

Usluga za korisnike/prijavitelje na javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi iz djelokruga Ministarstva kulture i medija RH.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

eSavjetovanja

Aplikacija e-Savjetovanja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

MojZagreb

Usluga građanima Grada Zagreba omogućava jedinstvenu točku mobilnog i web pristupa raznim e-uslugama Grada Zagreba.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Registri neprofitnih pravnih osoba

Usluga omogućava dohvat elektroničkih zapisa iz Registra udruga RH, Registra stranih udruga u RH, Registra političkih stranaka RH, Registra zaklada RH, Registra stranih zaklada u RH, Evidencije pravnih osoba Katoličke Crkve u RH, Evidencije vjerskih zajednica u RH, Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level