Aktivno građanstvo

e-Culture

e-Culture, Digitalization of Cultural Heritage

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (2) significant security level

e-Prijavnice Ministarstva kulture i medija

Usluga za korisnike/prijavitelje na javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi iz djelokruga Ministarstva kulture i medija RH.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Savjetovanja

Aplikacija e-Savjetovanja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Users: for citizens, for business users, za javnu upravu
Security level: (1) low security level

MojZagreb

Usluga građanima Grada Zagreba omogućava jedinstvenu točku mobilnog i web pristupa raznim e-uslugama Grada Zagreba.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Registri neprofitnih pravnih osoba

Ova elektronička usluga omogućava korisnicima sustava e-Građani izdavanje elektroničkih zapisa iz sljedećih registara: Registar udruga RH, Registar stranih udruga u RH, Registar političkih stranaka RH, Registar zaklada RH, Registar stranih zaklada u RH, Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u RH, Evidencija vjerskih zajednica u RH, Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level