Rad

Mirovinsko osiguravajuće društvo (prijava/promjena)

Ovom uslugom omogućuje se prijava/promjena mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD) i u elektroničkom obliku. Prijava/promjena mirovinskog osiguravajućeg društva obavlja se korištenjem vjerodajnice visoke razine sigurnosti kojom se može izraditi napredni elektronički potpis.

Users: for citizens
Security level: (3) high security level

Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena)

Usluga omogućava prijavu/promjenu u obavezno mirovinsko društvo i kategoriju obaveznog mirovinskog fonda. Usluga zahtijeva korištenje naprednog elektroničkog potpisa.

Users: for citizens
Security level: (3) high security level

Odabir mirovine (mirovina samo iz I. stupa ili mirovina iz I. i II. stupa)

Uslugom je omogućava odabir mirovine u elektroničkom obliku, a obzirom na to da se radi o visoko individualiziranoj usluzi, prijava je moguća uz npr. elektroničku osobnu iskaznicu (eOI).

Users: for citizens
Security level: (3) high security level

e-Osiguranje radničkih tražbina

Usluga omogućava radnicima poslodavca u stečaju podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (obrazac RPS-01). Zahtjev se podnosi Agenciji za osiguranje radničkih tražbina, o kojem se odlučuje rješenjem u upravnom postupku.

Users: for EU cross-border cooperation
Security level: (2) significant security level

e-Usluge HZMO-a

Ovom uslugom omogućava se podnošenje zahtjeva za ostvarivanje različitih prava za čije je rješavanje nadležan Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (prava iz mirovinskog osiguranja, doplatak za djecu, nacionalna naknada, izdavanje prenosivog dokumenta A1).

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Burza rada

Burza rada je usluga koja nezaposlenim osobama i poslodavcima omogućuje pristup uslugama zavoda za zapošljavanje putem online portala.

Users: for citizens, for business users
Security level: (1) low security level

Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)

Usluga omogućava dohvat elektroničkog zapisa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Omogućen je pristup evidencijama osiguranika i podnošenje zahtjeva za elektronički zapis o radnopravnom statusu (e-radna knjižica).

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

e-Seafarer

The service enables submission of exam application for boat skipper. Upon passing the exam, the candidate will receive a certificate of competency for boat skipper.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

e-Usluge Središnjeg registra osiguranika - REGOS

Usluga omogućava dohvat Izvješća o primicima i plaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja JOPPD, pregled podataka o plaćama i naknadama plaće, podataka o uplaćenom doprinosu za II. stup mirovinskog osiguranja, izdavanje duplikata prijave u obvezni mirovinski fond.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

HZMO e-Services

This service enables users to do the following: request and receive an electronic record of their data entered in the Croatian Pension Insurance Institute's database, see their data on insurance registrations/deregistrations, data on length of service, salary and base as well as data on other income reported by the employer for a specific year and information on the current location of their file, i.e. the stage of the procedure regarding their application, send a request for informative calculation and review the submitted calculation, fill in and send an application for pre-compiling data (Notification of intention to apply for old-age or early old-age pension) in order to speed up the procedure for exercising the right to an old-age or early old-age pension.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

Moj račun - REGOS

Članovima obveznog mirovinskog fonda moguć je uvid u stanje i promet osobnog računa u Središnjem registru osiguranika - REGOS, dohvat duplikata prijave u obvezni mirovinski fond, pregled izvješća o primicima i plaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja - JOPPD, dohvat potvrda o članstvu u obveznom mirovinskom fondu, dohvat potvrda o vlasništvu udjela obračunskih jedinica.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Moja mirovina

Usluga omogućava fizičkim osobama objedinjeni pristup individualiziranim informacijama o budućoj mirovini uz projekcije iznosa mirovine temeljem obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u RH.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Ostvarivanje prava u sustavu sporta

Nacionalni informacijski sustav u sportu putem usluge Ostvarivanje prava u sustavu sporta omogućava: ­uvid u evidencije i registre Nacionalnog informacijskog sustava u sportu, podnošenje zahtjeva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja sporta u svrhu ostvarivanja poslovnog nastana i pružanja usluga reguliranih profesija iz područja sporta na privremenoj i povremenoj osnovi, podnošenje prijava na natječaje i javne pozive, podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava u sportu, upis/ispis iz Registra samostalnih sportskih djelatnost.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Postupci vezani uz članstvo Hrvatske komore psihoterapeuta

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za upis u imenike, upisnike i evidencije koje vodi Hrvatska komora psihoterapeuta. U usluzi je moguće dobiti elektronički zapis iz službenih evidencija.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level