Stanovanje i okoliš

ePermit - Dealing with Construction Permits

The service enables all applicants to initiate the building permit plan submission online and upload the documentation. For authorized users is enabled review and approval process on-line.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens, for business users
Security level: (3) high security level

e-Konzervatorska lokacijska informacija

Usluga namijenjena zainteresiranim građanima i projektantima daje iscrpan, ujedno i pregledan prikaz mjera zaštite i prihvatljivih promjena za sve graditeljske i ostale povijesne strukture (zgrade, sklopovi, trgovi, ulice, perivoji) koje su zaštićene kao kulturno dobro.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

eObnova

Usluga omogućava vlasnicima i suvlasnicima potresom oštećenih kuća i zgrada podnošenje zahtjeva za obnovu ili novčanu pomoć elektroničkim putem bez potrebe za prikupljanjem dokumenata i podloga u papirnatom obliku ili fizičkim odlascima u nadležne urede.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Moja mreža - HEP Operatora distribucijskog sustava

Usluga omogućava dostavu očitanja mjernih uređaja električne energije, pregled potrošnje (kWh) te novim i postojećim korisnicima mreže predaju zahtjeva za priključenje na elektroenergetsku mrežu, preuzimanje izlaznih dokumenata kao i druge informacije vezane za priključak električne energije.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Geoportal Jaska

Građani će na Geoportalu Grada Jastrebarsko moći priložiti zahtjev za promjenu podataka vezanih uz komunalnu naknadu, prijaviti problem/nedostatak u komunalnoj infrastrukturi i predložiti izmjenu lokalnih prostornih planova.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Jedinstvena informacijska točka - Sustava katastra infrastrukture

Jedinstvena informacijska točka (JIT) Sustava katastra infrastrukture (SKI) je aplikativno rješenje koje omogućava korisnicima izdavanje javnih isprava i podataka te pretraživanje metapodataka i prostornih podataka katastra infrastrukture. Putem JIT-a SKI omogućeno je predavanje geodetskog elaborata infrastrukture u nadležni katastarski ured na pregled i potvrđivanje elektroničkim putem te pretraživanje, zaprimanje i distribucija obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima i eksport obavijesti vlasnicima/upraviteljima infrastrukture za objavu na njihovim web stranicama.

Users: for citizens, for business users
Security level: (1) low security level

Komunalne usluge i naknade

Usluga omogućavam korisnicima usluga Zagrebačkog holdinga brzo, jednostavno i sigurno podnošenje zahtjeve za izmjenu podataka koji se odnose na objekte u njegovom vlasništvu, odnosno jedinstvenu uplatnicu.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Moj račun - Gradska plinara Zagreb-Opskrba

Usluga omogućava korisnicima GPZ-Opskrbe dojavu stanja brojila, pregled potrošnje i zaprimanje računa online.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Real Property Registration and Cadastre Joint Information System - JIS OSS

It allows users to submit land registry (LR) extracts from the main book or book of deposited contracts for real estate rights. Digitally signed documents are created and downloaded in OSS system with payment of fees.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

Vodne usluge Međimurskih voda

Usluga omogućava fizičkim osobama za potrošna mjesta označena njihovim OIB-om: pregled zaduženja i uplata, pregled upisanih stanja brojila, ispis računa.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level