Energetska obnova zgrada javnog sektora

Kroz energetsku obnovu zgrada do manjih režijskih troškova i kvalitetnijeg boravka u školama, vrtićima, učeničkim domovima itd.

Zbog iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava 4. veljače 2019. godine zatvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

Prijave na Poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja  bile su moguće od  siječnja 2018. godine a za ovu je namjenu iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano 1,155 milijardi kuna. 

Na Poziv je u dva kruga poziva zaprimljeno čak 758 prijava (447 prijava u prvom krugu prijave do 5. veljače 2018.g. i 311 prijava u drugom krugu prijave od 4. do 5. rujna 2018.g.) a zatraženi iznos bespovratnih sredstava iznosi gotovo 1,34 milijarde kuna.

U tijeku je postupak dodjele koji uključuje provjeru i ocjenjivanje projektnih prijedloga nakon kojeg Ministarstvo donosi odluke o financiranju za odabrane projekte a potom i ugovore o dodjeli.

Po Pozivu je do sredine ožujka 2019. godine donesena 541 Odluka o financiranju ukupne vrijednosti projekata preko 2,2 milijarde kuna te su potpisana 432 Ugovora ukupne vrijednosti veće od 1,6 milijardi kuna od čega se bespovratno dodjeljuje više od 833 milijuna kuna.

Pregled potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa kratkim opisom projekata

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80.000,00 kuna, a najviši 40.000.000,00 kuna.

Sufinancira se energetska obnova javnih zgrada u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti. Projektima energetske obnove kroz integrirani pristup predviđene su uštede energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe.

Za uspješne prijavitelje s kojima je već sklopljen ugovor o financiranju Ministarstvo  graditeljstva i prostornoga uređenja, dva puta mjesečno, provodi radionice čija je svrha pripremiti korisnike i provesti ih kroz procedure provedbe ugovorenih projekata. Prezentacije s naglaskom na proces provedbe projekata i izazove u provedbi predaju stručnjaci Ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Više informacija o održanim radionicama kao i terminima novih, dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Poziva, obavijesti će biti objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenjaMinistarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
 

Dodatne informacije:

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja