Vrste strukovnih škola

Strukovni programi traju od jedne do pet godina. Njihovim završavanjem možete se uključiti na tržište rada ili uz određene uvjete nastaviti obrazovanje na srednjoškolskoj i na visokoškolskoj razini

Strukovnim obrazovanjem stječu se znanja, vještine i kompetencije potrebne tržištu rada s ciljem stručnog priznavanja kvalifikacija koje također pružaju mogućnost napretka u budućem obrazovanju.
 

Programi četverogodišnjeg i petogodišnjeg trajanja obrazovanja

Strukovni programi četverogodišnjeg i petogodišnjeg trajanja obrazovanja završavaju izradom i obranom završnog rada. Ako se odlučite za ovakav program, po završetku obrazovanja možete se zaposliti ili nastaviti obrazovanje na višim razinama uz uvjet polaganja ispita državne mature.
 

Programi trogodišnjeg trajanja obrazovanja

Strukovni programi trogodišnjeg trajanja obrazovanja pripremaju učenika za rad u industriji, gospodarstvu i u obrtništvu. Završavaju izradom i obranom završnog rada. Praktični dio programa ostvaruje se većim dijelom u radnom procesu (kod poslodavca) te manjim dijelom u srednjoj školi.

Završite li trogodišnji strukovni program, možete se zaposliti ili steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem dopunskih i/ili razlikovnih ispita, a uz ispunjavanje određenih uvjeta visokoškolskih ustanova možete nastaviti obrazovanje i na višim obrazovnim razinama.
 

Programi do dvogodišnjeg trajanja obrazovanja

Strukovni programi do dvogodišnjeg trajanja obrazovanja po organizaciji i načinu izvođenja slični su trogodišnjim programima, gdje se znanja i vještine stječu u školama i u radnom procesu (kod poslodavca). Završavaju izradom i obranom završnog rada.

Završite li ovakav strukovni program, možete se zaposliti ili steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem dopunskih i/ili razlikovnih ispita.
 

Dodatne informacije:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Popis škola u kojima se izvode strukovni programi obrazovanja.