Osnovnoškolsko obrazovanje

Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje obvezno je i besplatno za svu djecu u dobi od 6. do 15. godine života, a za djecu s većim teškoćama u razvoju najdulje do 21. godine života

Traje najmanje osam godina, a svrha mu je omogućiti učeniku stjecanje znanja u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima. Kao roditelj za svoje dijete imate pravo izabrati vrstu, oblik i metode osnovnog školovanja
Tijekom osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja vaše će dijete steći temeljne (općeobrazovne) kompetencije za nastavak školovanja i cjeloživotno učenje u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća.
 
U sustavu obrazovanja Republike Hrvatske moguć je i paralelan osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u obliku osnovnoga umjetničkog obrazovanja.
 
Osnovnoškolsko umjetničko obrazovanje može biti glazbeno i plesno, a pravo upisa u prvi razred osnovnoga umjetničkog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila 7., odnosno 9. godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
 
Osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje izvodi se prema osnovnoškolskom umjetničkom kurikulumu te planu i programu u šestogodišnjem trajanju, dok se osnovno plesno obrazovanje izvodi prema osnovnoškolskom umjetničkom kurikulumu te planu i programu u četverogodišnjem trajanju.
 

Roditelj može izabrati

Kao roditelj imate pravo za svoje dijete izabrati vrstu, oblik i metode osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. Stoga možete odlučiti hoćete li dijete upisati u osnovnu školu, kojoj je osnivač lokalna ili područna (regionalna) samouprava, ili neku od privatnih škola, odnosno u kojoj se izvode redoviti programi, alternativni, posebni ili međunarodni programi.
 
Važno je znati da sve školske ustanove rade na temelju utvrđenih nastavnih planova i programa ili kurikuluma koji odobrava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 
 

Redoviti i posebni programi

Nastavni plan i program može biti redovan ili poseban.
 
Posebni programi se odnose na školovanje djece s teškoćama u razvoju i na alternativne nastavne programe, poput waldorfske pedagogije ili metode Montessori, ali i na programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Po posebnom programu vaše dijete može stjecati i osnovno glazbeno i plesno obrazovanje.


Dodatne informacije:

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Adresar osnovnih škola