Osnovna škola

Osnovno školovanje obvezno je i besplatno za svu djecu u dobi od šeste do 15. godine, a za djecu s većim teškoćama u razvoju do 21. godine života. Kao roditelj za svoje dijete imate pravo izabrati vrstu, oblik i metode osnovnog školovanja

Osnovno školovanje obvezno je i besplatno za svu djecu u dobi od šeste do 15. godine, a za djecu s većim teškoćama u razvoju do 21. godine života. Traje najmanje osam godina, a svrha mu je omogućiti učeniku stjecanje znanja u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima.

Tijekom osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja vaše će dijete steći temeljne (općeobrazovne) kompetencije za nastavak školovanja i cjeloživotno učenje u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća.
 

Roditelj može izabrati

Kao roditelj imate pravo za svoje dijete izabrati vrstu, oblik i metode osnovnog školovanja. Stoga možete odlučiti hoćete li dijete upisati u "državnu" školu (kojoj je osnivač lokalna i područna samouprava) ili neku od privatnih škola, odnosno u kojoj se izvode redoviti programi, alternativni, posebni ili međunarodni programi.

Važno je znati da sve škole i ustanove rade na temelju utvrđenih nastavnih planova i programa ili kurikuluma koji odobrava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 
 

Redoviti i posebni programi

Nastavni plan i program može biti redovan ili poseban.

Posebni programi se odnose na školovanje djece s teškoćama u razvoju i na alternativne nastavne programe, poput waldorfske pedagogije ili metode Montessori, ali i na programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Po posebnom programu vaše dijete može stjecati i osnovno glazbeno i plesno obrazovanje.


Dodatne informacije:

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.

Adresar osnovnih škola