Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Ovo uvjerenje potvrđuje da se protiv vas pred općinskim i županijskim sudom ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak dokazuje da:
 • nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage
 • ne postoji potvrđena optužnica
 • nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga
 • nije donesena nepravomoćna presuda.

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak možete dobiti:
 • preko sustava e-Građani
 • u općinskom sudu. 
 

Izdavanje uvjerenja putem sustava e-Građani

Izdavanje uvjerenja preko sustava e-Građani moguće je samo za fizičke osobe.

Zahtjev za izdavanjem uvjerenja možete podnijeti putem sustava e-Građani za svrhe za koje se, sukladno Zakonu o sudskim pristojbama, ne naplaćuje sudska pristojba:
 • ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja
 • ostvarivanje prava iz socijalne skrbi​
 • zasnivanje radog odnosaSva uvjerenja preko sustava e-Građani izdaje Općinski kazneni sud u Zagrebu i vrijede u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Uvjerenje možete pronaći na stranici na kojoj se pregledavaju podneseni zahtjevi te će vam se dostaviti u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani, a po izboru i na adresu vaše elektroničke pošte.
 
Ako je uvjerenje potrebno u bilo koju drugu svrhu, za uporabu u inozemstvu ili ako ste oslobođeni od plaćanja sudskih pristojbi prema drugoj osnovi, zahtjev morate podnijeti u općinskom sudu, odnosno njegovoj stalnoj službi. Uvjerenja koja su vam izdana u sudu dostavit će vam se i u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.


Izdavanje uvjerenja u sudu

Zahtjev za izdavanje uvjerenja možete podnijeti osobno ili, u slučaju vaše spriječenosti, može ga podnijeti druga osoba kojoj ste dali punomoć, a na kojoj potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili hrvatskog veleposlanstva ili konzularnog ureda RH u zemlji u kojoj se osoba nalazi.   

Uvjerenja izdaju svi općinski sudovi i njihove stalne službe neovisno o mjestu vašeg prebivališta, odnosno sjedišta.
 
Iznimke su Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu, Općinski prekršajni sud u Zagrebu i Općinski prekršajni sud u Splitu koji ne izdaju uvjerenja.

Uvjerenja koja su vam izdana u sudu dostavit će vam se i u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Adrese, kontakti i radno vrijeme sudova dostupni su na stranicama Ministarstva pravosuđa:

Općinski sudovi u Republici Hrvatskoj.


Potrebna dokumentacija

Za izdavanje uvjerenja da se protiv vas ne vodi kazneni postupak potrebno je:
 • ispuniti jedan primjerak obrasca zahtjeva za izdavanje uvjerenja (Obrazac br. 9 - možete ga preuzeti u rubrici Dokumenti)
 • priložiti punomoć ako se uvjerenje traži za drugu osobu
 • predočiti osobnu iskaznicu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice osobe za koju se traži uvjerenje i osobe kojoj je dana punomoć
 • platiti sudsku pristojbu u iznosu od 30 kuna u državnim biljezima ili priložiti potvrdu o uplati putem internet bankarstva, ako niste oslobođeni od plaćanja sudskih pristojbi. Ako plaćate putem Internet bankarstva, podatke potrebne za uplatu možete pronaći na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova

Sva uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, bilo da su izdana kroz sustav e-Građani bilo u sudu, izdaju se s elektroničkim potpisom te ih stoga više ne potpisuju službenici suda niti se na njih stavlja pečat suda, a vrijede u cijeloj Republici Hrvatskoj. 

Iznimno, za uporabu ovog uvjerenja u inozemstvu u sudu možete zatražiti izdavanje uvjerenja potpisanog od ovlaštenog službenika s pečatom suda.
 
Vjerodostojnost uvjerenja može se provjeravati kroz sustav e-Građani u razdoblju od šest mjeseci od dana izdavanja uvjerenja, bez prijave na sustav e-Građani, preko poveznice

Provjera vjerodostojnosti uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak.


Povezane e-usluge:

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak