Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Ovo uvjerenje potvrđuje da se protiv vas pred općinskim i županijskim sudom ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak dokazuje da:
 • nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage
 • ne postoji potvrđena optužnica
 • nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga
 • nije donesena nepravomoćna presuda.

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak možete dobiti:
 • preko sustava e-Građani
 • u općinskom sudu. 
 

Izdavanje uvjerenja putem sustava e-Građani

Izdavanje uvjerenja preko sustava e-Građani moguće je samo za fizičke osobe.
Zahtjev za izdavanjem uvjerenja možete od sada podnijeti putem sustava e-Građani za svrhe za koje se, sukladno Zakonu o sudskim pristojbama, ne naplaćuje sudska pristojba:
 • zasnivanje radnog odnosa
 • ostvarivanje prava na dodatak za djecu
 • ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja
 • ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu.


Uvjerenje ćete moći pronaći na stranici na kojoj se pregledavaju podneseni zahtjevi te će vam se dostaviti u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani, a po izboru i na adresu vaše elektroničke pošte.
 
Ako je uvjerenje potrebno u bilo koju drugu svrhu, za uporabu u inozemstvu ili ako ste oslobođeni od plaćanja sudskih pristojbi prema drugoj osnovi, zahtjev morate predati u općinskom sudu. Uvjerenja koja su vam izdana u sudu dostavit će vam se i u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.


Izdavanje uvjerenja u sudu

Zahtjev za izdavanje uvjerenja možete podnijeti osobno ili, u slučaju vaše spriječenosti, može podnijeti druga osoba kojoj ste dali punomoć, a na kojoj potpis mora bit ovjeren kod javnog bilježnika.   

Uvjerenja izdaju svi općinski sudovi i njihove stalne službe neovisno o mjestu vašeg prebivališta, odnosno sjedišta.
 
Iznimke su Općinski radni sud u Zagrebu koji ne izdaje uvjerenja i Općinski građanski sud u Zagrebu koji u svom sjedištu ne izdaje uvjerenja, međutim uvjerenja izdaju njegove stalne službe u Svetom Ivanu Zelini i Sesvetama, dok se u Dugom Selu privremeno zbog tehničkih razloga ne izdaju uvjerenja.

Adrese, kontakte i radno vrijeme sudova možete pogledati na stranicama Ministarstva pravosuđa:

Općinski sudovi u Republici Hrvatskoj.


Potrebna dokumentacija

Za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak protiv vas potrebno je:
 • ispuniti jedan primjerak obrasca zahtjeva za izdavanje uvjerenja (Obrazac br. 9 - možete ga preuzeti u rubrici Dokumenti)
 • predočiti osobnu iskaznicu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice
 • platiti sudsku pristojbu u iznosu od 30 kuna u državnim biljezima, ako niste oslobođeni od plaćanja sudskih pristojbi.

Sva uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, bilo da su izdana kroz sustav e-Građani ili u sudu, izdat će se s elektroničkim potpisom te ih stoga više ne potpisuju službenici suda niti se na njih stavlja pečat suda i vrijede u cijeloj Republici Hrvatskoj. 

Iznimno, za uporabu ovog uvjerenja u inozemstvu u sudu možete zatražiti da vam izdaju uvjerenje potpisano od ovlaštenog službenika s pečatom suda.
 
Vjerodostojnost uvjerenja će se moći provjeravati kroz sustav e-Građani šest mjeseci od dana izdavanja uvjerenja, bez prijave na sustav e-Građani, preko poveznice

Provjera vjerodostojnosti uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak.


Povezane e-usluge:

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak