Potvrde i uvjerenja

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Ovo uvjerenje potvrđuje da se protiv vas pred općinskim i županijskim sudom ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti

Prebivalište i boravište

U sklopu projekta e-Građani, građanima je omogućeno i ispisivanje elektroničkih zapisa o prebivalištu i boravištu

Potvrde za ostvarenje prava u inozemstvu

Navodimo neke od potvrda potrebnih za ostvarenje nekog od prava u inozemstvu ili međunarodnoj organizaciji

Ovjera stranih i domaćih javnih isprava

Provjerite koji je i koliko stoji proces ovjere domaćih i stranih javnih isprava kao što su diploma, izvod iz matične knjige, razna uvjerenja i druge javne isprave