Opasnosti, nesreće i katastrofe

Aktiviranje i rukovanje vatrogasnim aparatom s prahom

Kako rukovati vatrogasnim aparatom s prahom - korak po korak

Opći savjeti za građane

Kako se ponašati u slučaju izbijanja požara

Postupci tijekom trajanja požara raslinja

Kako se ponašati ako se nađete u blizini požara raslinja

Kako dojaviti požar

Kako pravilno dojaviti informaciju o požaru

Potresi

Potresi se ne mogu predvidjeti, događaju se iznenada i bez upozorenja, stoga je korisno znati kako postupati u slučaju istih

Požari

Educirajte se o osnovnim požarnim opasnostima i učite najmlađe kako pozvati pomoć vatrogasaca

Poplave

Poplave se mogu pravovremeno predvidjeti i prognozirati, ali vrlo često mogu nastati iznenada

Opasne tvari

Nesreće prouzročene u radu s opasnim tvarima su industrijske nesreće

Nuklearne i radiološke nesreće

U slučaju nuklearne ili radiološke nesreće odmah se sklonite na sigurno mjesto ili se evakuirajte

Znakovi za uzbunjivanje

Javno uzbunjivanje stanovništva se u Hrvatskoj provodi sirenama, razglasnim uređajima i elektroničkim medijima