Kulturni sadržaji za osobe s invaliditetom

Kultura doprinosi razvoju cijelog društva i socijalnoj koheziji te stoga kulturni sadržaji moraju biti jednako dostupni svima

Integracija osoba s invaliditetom u društvo, poticanje i afirmiranje osoba s invaliditetom kao stvaratelja kulture i korisnika kulturnih usluga, jedna je od važnih smjernica djelovanja Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Putem javnog poziva financiraju se programi udruga unutar kojih djeluju osobe, ali i programi kulturnih institucija koji su namijenjeni povećanju dostupnosti umjetničkih sadržaja osobama s invaliditetom, edukaciji osoblja ili organizaciji umjetničkih sadržaja prilagođenih osobama s invaliditetom.

Javne pozive, tj. natječaje za financiranje programa možete pogledati na stranicama Ministarstva kulture i medija.

Posebno se podupiru i investicijska ulaganja namijenjena uklanjanju arhitektonskih barijera te danas, bez poštivanja standarda dostupnosti, muzeji, galerije i kazališta ne mogu dobiti odobrenja projekata.

U Hrvatskoj je tako danas u potpunosti dostupno 37 od ukupno 145 muzejskih ustanova (kojih sa zbirkama ima 191), a 22 muzeja ili umjetničke zbirke djelomično su dostupne.


Institucije s prilagođenim i/ili specijaliziranim programima za osobe s invaliditetom:

Galerija Klovićevi dvori

Moderna galerija

Muzej Grada Zagreba


Institucije i udruge čiji rad financira ili sufinancira Ministarstvo kulture i medija:

Tiflološki muzej

Hrvatska knjižnica za slijepe

Dramski studio slijepih i slabovidnih Novi život

Udruga za kulturu osoba oštećena sluha Svijet tišine

Hrvatski savez slijepih

Društvo tjelesnih invalida

Hrvatski savez gluhih i nagluhih osoba

Edukativno pomagalo DiTACTA

U sklopu stalnog postava Moderne galerije nalazi se i Taktilna galerija koju je otvorila i osmislila autorica Nataša Jovičić, čije multisenzorsko pomagalo DiTACTA pomaže slijepim i slabovidnim osobama da dožive vizualne kulturne sadržaje.

Riječ je o metodologiji kojom se na specifičan način interpretira umjetničko djelo - putem taktilnih dijagrama opisuju se elementi forme, kao i najteže razumljive pojmove za slijepe osobe: svjetlost, perspektiva i boja. Izložbe pojedinačnih umjetničkih djela popraćene su i neophodnim audiovodičem.

Edukativno pomagalo DiTACTA nastalo je na temelju suradnje sa znanstvenicima, a autorica ga stalno unaprjeđuje novim saznanjima i promjenama u daljnjim interpretacijama temeljenima na odazivu publike i prijedlozima slijepih i slabovidnih osoba.

Više o ovom korisnom alatu možete saznati na internetskim stranicama DiTACT-e

DiTACTA.