Kulturni sadržaji za osobe s invaliditetom

Kultura doprinosi razvoju cijelog društva i socijalnoj koheziji, integraciji te izgradnji i promišljanju identiteta

Kulturni sadržaji moraju biti jednako, i fizički i sadržajno, dostupni svima. Jedna je od važnih smjernica djelovanja Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske jest i inkluzija i konkretno poticanje i afirmiranje osoba s invaliditetom kao stvaratelja kulture i korisnika kulturnih usluga,

Putem javnog poziva financiraju se programi udruga unutar kojih djeluju osobe s invaliditetom, kao i programi kulturnih institucija koji su namijenjeni povećanju dostupnosti kulturnih sadržaja, edukaciji osoblja ili organizaciji kulturno-umjetničkih sadržaja prilagođenih osobama s invaliditetom.

Javne pozive, za financiranje programa možete naći na stranicama Ministarstva kulture i medija.

Posebno se podupiru i investicijska ulaganja namijenjena uklanjanju arhitektonskih barijera za pristup osoba s poteškoćama u kretanju. Danas, bez poštivanja standarda dostupnosti, muzeji, galerije i kazališta ne mogu dobiti odobrenja projekata obnove i/ili gradnje.

Institucije s prilagođenim i/ili specijaliziranim programima za osobe s invaliditetom:

Galerija Klovićevi dvori

Tiflološki muzej

Muzej Grada Zagreba

Etnografski muzej, Zagreb

Muzej za umjetnost i obrt

Arheološki muzej Istre

Galerija umjetnina Slavonskog Broda

Muzeji Ivana Meštrovića

Tehnički muzej Nikola Tesla

Muzej suvremene umjetnosti
 

Institucije i udruge čiji rad financira ili sufinancira Ministarstvo kulture i medija:


Tiflološki muzej

Hrvatska knjižnica za slijepe

Dramski studio slijepih i slabovidnih Novi život

Udruga za kulturu osoba oštećena sluha Svijet tišine

Hrvatski savez slijepih

Društvo tjelesnih invalida

Hrvatski savez gluhih i nagluhih osoba