Prijava korupcije

Saznajte kako prijaviti svoje sumnje u bilo koji oblik korupcije - podmićivanje, pronevjeru, sukob interesa, pristranost, iznuđivanje

Prijava organiziranog kriminala

Ako imate ozbiljna i konkretna saznanja o organiziranom kriminalu ili o počinjenju kaznenih djela primanja i davanja mita možete se obratiti Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) putem pošte, telefona, faksa, e-maila ili osobnim dolaskom u Ured, i to:
  • uredu u Zagrebu na adresi Gajeva 30a, 10 000 Zagreb, na broj telefona: 01/4591-874, putem faxa: 01/4591-878 ili na e-mail: uskok.zg@uskok.hr
  • odsjeku u Splitu na adresi Gundulićeva 29 A/III, 21 000 Split, na broj telefona: 021/387-623, putem faxa: 021/387-625 ili na  e-mail: uskok.st@uskok.hr
  • odsjeku u Rijeci na adresi Frana Kurelca bb, 51 000 Rijeka, na broj telefona: 051/327-224, putem faxa: 051/327-297 ili na e-mail: uskok.ri@uskok.hr
  • odsjeku u Osijeku na adresi Kapucinska 21, 31 000 Osijek, na broj telefona: 031/215-261, putem faxa: 031/215- 261 ili na e-mail: uskok.os@uskok.hr
 
Svoja saznanja o korupcijskim kaznenim djelima možete prijaviti i Sektoru za sprječavanje korupcije Ministarstva pravosuđa i uprave na e-mail: antikorupcija@mpu.hr. Zaprimljene predstavke i eventualnu dokumentaciju Sektor za sprječavanje korupcije proslijedit će nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje.
Više informacija o podnošenju kaznene prijave i anonimne kaznene prijave možete pročitati na stranicama Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

DORH - Kaznena prijava i anonimna kaznena prijava