Pregledi u trudnoći

Svaka trudnica ima pravo na devet kliničkih i tri ultrazvučna pregleda. Broj pregleda se povećava ako liječnik procijeni da je riječ o rizičnoj trudnoći 

Svaka trudnica ima pravo na devet kliničkih pregleda i tri pregleda ultrazvukom. Sastavni dio svakog posjeta trudničkoj ambulanti treba biti:
  • kontrola krvnog tlaka
  • brza analiza mokraće test-trakom radi otkrivanja bjelančevina ili šećera u mokraći
  • kontrola tjelesne težine
  • ginekološki pregled.

Preporučuje se da tijekom trudnoće napravite stomatološki pregled i vodite više računa o oralnoj higijeni.
 

Rizične trudnoće

Ako se utvrdi postojanje određenih rizika u trudnoći, po procjeni liječnika povećava se i broj pregleda koje izvršava izabrani tim za zdravstvenu zaštitu žena na primarnoj razini (specijalist ginekologije i porodništva te medicinska sestra).