Izdavanje putovnice putem sustava e-Građani

Punoljetni državljani RH kojima je već ranije izdana putovnica te koji imaju eOsobnu iskaznicu ne stariju od godinu dana, s identifikacijskim i potpisnim certifikatom, mogu elektroničkim putem podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice kroz sustav e-Građani

Zahtjev se može podnijeti samo za izdavanje putovnice u redovnom postupku i to bez obzira imate li prijavljeno prebivalište u RH ili ne.

Ako imate prebivalište u RH putovnicu možete preuzeti osobno u policijskoj upravi/postaji ili putem dostave na adresu prebivališta (boravišta), a oni koji nemaju moraju odabrati policijsku upravu/postaju kojoj će uputiti eZahtjev za izdavanje i u koju će putovnica biti dostavljena nakon izrade.

Podnošenje zahtjeva za izradu putovnice kroz sustav e-Građani (e-Zahtjevi) uključuje integrirano plaćanje troškova izrade putovnice i upravne pristojbe putem usluge e-Pristojbe, a radi se o sljedećim novčanim iznosima:
- 320,00 kuna na ime troškova postupka izrade putovnice ili
- 350,00 kuna na ime troškova postupka izrade putovnice koja se na zahtjev 
   podnositelja zahtjeva dostavlja na adresu prebivališta ili boravišta,
- upravna pristojba od 35,00 kuna.
 
U prijelaznom razdoblju još uvijek su moguće i druge opcije plaćanja troškova izrade putovnice i upravne pristojbe. U slučaju da se podnositelj zahtjeva odluči za način plaćanja koji neće biti izvršen putem usluge e-Pristojbe, uz zahtjev treba dostaviti skenirane uplatnice, odnosno dokaz o izvršenoj uplati.

Uz zahtjev za putovnicu putem sustava e-Građani nije potrebno prilagati fotografiju, budući da se fotografija, otisci prstiju te potpis preuzimaju iz baze Ministarstva unutarnjih poslova, kojima raspolaže temeljem postupka izdavanja eOsobne iskaznice.

Zahtjev potpisujete kvalificiranim elektroničkim potpisom korištenjem elektroničke osobne iskaznice.
 
Također, roditelj ili skrbnik djeteta kojemu je već ranije izdana putovnica može podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice djetetu u redovnom postupku preko sustava e-Građani korištenjem elektroničke osobne iskaznice koja sadrži kvalificirani potpisni certifikat. Uvjet je i da je djetetu u proteklih godinu dana izdana osobna iskaznica za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled djeteta nije bitno promijenjen. Za dijete s navršenih 12 ili više godina potrebno je da je djetetu s navršenih 12 ili više godina već ranije izdana putovnica te da mu je u proteklih godinu dana izdana osobna iskaznica za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled djeteta nije bitno promijenjen te su u postupku izdavanja osobne iskaznice od djeteta uzeti otisci prstiju i vlastoručni potpis.
 
Ako roditelj koji podnosi zahtjev za izdavanje putovnice djetetu preko sustava e-Građani ne ispunjava uvjete za samostalno podnošenje zahtjeva za izdavanje putovnice djetetu, suglasnost za izdavanje putovnice djetetu mora preko sustava e-Građani korištenjem elektroničke osobne iskaznice dati i drugi roditelj.
 
Ako roditelj koji podnosi zahtjev za izdavanje putovnice djetetu preko sustava e-Građani ispunjava uvjete za samostalno podnošenje zahtjeva za izdavanje putovnice djetetu, mora priložiti skenirane akte izdane od nadležnih tijela kojima dokazuje da je drugi roditelj umro ili da je proglašen umrlim, da je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, da na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu, odnosno da drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke.

Detaljne upute o podnošenju zahtjeva za izdavanje putovnice ovim putem možete pronaći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.