Daljnji koraci u područjima vašeg interesa

Smještaj i stanovanje

Unaprijed organizirajte svoj boravak

Preseljenje predmeta kućanstva u Republiku Hrvatsku – carinski postupak

Provjerite koji su uvjeti preseljenja predmeta osobne imovine iz države članice Europske unije i trećih zemalja te kako ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost

Zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita

Uz prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje po povratku u Hrvatsku možete ugovoriti i dopunsko zdravstveno osiguranje

Zaposli se!

Potragu za poslom počnite informiranjem o ponudi slobodnih radnih mjesta na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Ostvarivanje prava na mirovinu

Pregled uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, obrađeni su u informativnoj publikaciji na hrvatskom, engleskom, njemačkom, španjolskom i talijanskom jeziku
 

Oporezivanje inozemnih mirovina

Ako već imate status umirovljenika na temelju mirovine ostvarene u inozemstvu i odlučili ste provesti svoju mirovinu u domovini, provjerite koja pravila se odnose na vas i koje postupke je potrebno provesti pri nadležnoj ispostavi Porezne uprave

Upisi u dječje vrtiće, osnovne, srednje škole i nastavak školovanja u Hrvatskoj

Saznajte gdje se izravno obratiti za upis ili nastavak školovanja vašeg djeteta

Upis na visoko učilište

Za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva osigurane su posebne upisne kvote