Upisi u dječje vrtiće, osnovne, srednje škole i nastavak školovanja u Hrvatskoj

Upis u dječji vrtić

Dječji vrtići osim redovitog programa nude i različite posebne programe kao što je učenje stranih jezika ili dramsko-scenskih alternativnih programa i dr.

Upis u osnovnu školu

Ako vaše dijete do 1. travnja tekuće godine navrši šest godina, dužni ste ga upisati u osnovnu školu jer je osnovnoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj obavezno

Upis u srednju školu

Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, te djeca državljana iz država članica Europske unije