Ostvarivanje prava na mirovinu

Pregled uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, obrađeni su u informativnoj publikaciji na hrvatskom, engleskom, njemačkom, španjolskom i talijanskom jeziku
 

Mirovine primjenom uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

Uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju štite prava hrvatskih građana koji su zaposleni ili borave u inozemstvu, kao i članova njihovih obitelji te na temelju njih oni ostvaruju svoja prava na temelju rada, odnosno osiguranja u inozemstvu, a time i na odgovarajuće oblike socijalne sigurnosti.
 
Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, primjenjuje uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s državama članicama Europske unije, državama Europskog gospodarskog prostora (Island, Lihtenštajn i Norveška) i Švicarskom Konfederacijom.

Osim toga, Republika Hrvatska primjenjuje i međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju s Australijom,  Bosnom i HercegovinomCrnom GoromKanadomKanadskom pokrajinom QuebecSjevernom MakedonijomSrbijom (odnosno SR Jugoslavijom - ovaj ugovor primjenjuje se do sklapanja zasebnog ugovora o socijalnom osiguranju sa Srbijom), Turskom i Korejom.

U pogledu ostvarivanja prava i određivanja davanja iz hrvatskog mirovinskog osiguranja primjenjuju se propisi o mirovinskom osiguranju koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

Informacije možete izravno zatražiti putem obrasca Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Postavite pitanje.